1812 PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI YENİ BİR KURUM KURULDU

1812 PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI YENİ BİR KURUM KURULDU

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda yapılan değişiklikle, serbest kadro sayısı toplam 1812 olan “Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kuruldu.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 6641 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, İstanbul’da Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmasını da öngörüyor.

Üniversiteye bağlı olacak fakülte ve enstitüler

Yeni kurulan bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,

-Hukuk Fakültesi,

-Siyasal Bilgiler Fakültesi,

-İslami İlimler Fakültesi,

-Tıp Fakültesi,

-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,

-Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi,

-Sosyal Bilimler Enstitüsü,

-Fen Bilimleri Enstitüsü,

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

olacak.

Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurulabilecek. Yurt dışında kurulacak birimlerde yurt içinden görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari personelin ve sözleşmeli olarak mahallinden temin edilecek öğretim elemanları ile idari personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Ayrıca, bir yıl içerisinde Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulacak.

Üniversite için ihdas edilen kadrolar

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi i için akademik ve idari kadrolar olmak üzere toplam 1812 kadro ihdas edildi.

Öte yandan, 2600 adet öğretim elemanı kadrosu da saklı kadro olarak ihdas edildi. Bu kadrolar, öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak, Üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilecek.

Serbest kadroların;

-720 adedi, çeşitli unvanlardaki öğretim elemanı kadrolarından,

-1092 adedi, çeşitli unvanlardaki idari kadrolardan

oluşuyor.

Akademik Kadrolar
Unvan Derece Saklı Kadro Sayısı Serbest Kadro Sayısı
Profesör 1 500 200
Doçent 1 110 50
Doçent 2 125 50
Doçent 3 125 50
Yardımcı Doçent 1 30 10
Yardımcı Doçent 2 30 10
Yardımcı Doçent 3 175 50
Yardımcı Doçent 4 175 50
Yardımcı Doçent 5 175 50
Öğretim Görevlisi 1 25  
Öğretim Görevlisi 2 25  
Öğretim Görevlisi 3 25  
Öğretim Görevlisi 4 25  
Öğretim Görevlisi 5 25  
Öğretim Görevlisi 6 25  
Okutman 1 20  
Okutman 2 20  
Okutman 3 20  
Okutman 4 20  
Okutman 5 20  
Okutman 6 25  
Okutman 7 25  
Araştırma Görevlisi 4 160 50
Araştırma Görevlisi 5 210 50
Araştırma Görevlisi 6 210 50
Araştırma Görevlisi 7 210 50
Uzman 1 12  
Uzman 2 12  
Uzman 3 12  
Uzman 4 12  
Uzman 5 12  
Çevirici 1 3  
Eğitim Öğretim Planlamacısı 1 2  
TOPLAM 2600 720

 

 İdari Personel Kadroları
 Merkez Teşkilatı
Sınıf Unvan Derece Serbest Kadro Sayısı Tutulu Kadro Sayısı Toplam
GİH Genel Sekreter 1 1   1
GİH Genel Sekreter Yardımcısı 1 1   1
GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Personel Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Hukuk Müşaviri 1 1   1
GİH Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı  1 1   1
GİH İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Üniversite Hastanesi Başmüdürü 1 1   1
GİH Fakülte Sekreteri 1 7   7
GİH Enstitü Sekreteri 3 3   3
GİH Hastane Müdürü 1 2   2
GİH Hastane Müdür Yardımcısı 1 3   3
GİH Şube Müdürü 1 8   8
GİH Şube Müdürü 2 8   8
GİH Şube Müdürü 3 9   9
GİH Şef 4 13   13
GİH Şef 5 14   14
GİH Şef 6 10   10
TH Programcı 4 3   3
TH Programcı 5 3   3
TH Programcı 6 4   4
TH Çözümleyici 5 3   3
GİH Savunma Uzmanı 3 1   1
GİH Sivil Savunma Uzmanı 3 1   1
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 33   33
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 30   30
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 37   37
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 20   20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 20   20
GİH Sekreter 8 17   17
GİH Sekreter 9 28   28
GİH Şoför 7 10   10
GİH Şoför 8 10   10
GİH Şoför 9 10   10
GİH Memur 8 33   33
GİH Memur 9 38   38
GİH Memur 10 52   52
TH Kütüphaneci 5 2   2
TH Kütüphaneci 6 3   3
TH Kütüphaneci 7 5   5
TH Mühendis 4 4   4
TH Mühendis 5 3   3
TH Mühendis 6 3   3
TH Mimar 5 2   2
TH Tekniker 6 5   5
TH Tekniker 7 10   10
TH Tekniker 8 10   10
TH Teknisyen 8 5   5
TH Teknisyen 9 10   10
TH Teknisyen 10 10   10
SH Uzman Tabip 4 3   3
SH Tabip 5 5   5
SH Diş Tabibi 5 3   3
SH Diyetisyen 5 3   3
SH Eczacı 6 3   3
SH Baş Hemşire 1 3   3
SH Hemşire 1 15   15
SH Hemşire 2 15   15
SH Hemşire 3 15   15
SH Hemşire 4 35   35
SH Hemşire 5 35   35
SH Hemşire 6 40   40
SH Hemşire 7 50   50
SH Hemşire 8 50   50
SH Psikolog 6 4   4
SH Sosyal Çalışmacı 6 4   4
SH Fizyoterapist 5 5   5
SH Sağlık Fizikçisi 6 5   5
SH Sağlık Teknikeri 6 30   30
SH Sağlık Teknisyeni 6 40   40
SH Biyolog 6 12   12
AH Avukat 5 4   4
AH Avukat 8 5   5
DH İmam 6 2   2
YH Teknisyen Yardımcısı 9 23   23
YH Sağlık Teknisyen Yardımcısı 10 28   28
YH Hizmetli 9 23   23
YH Hizmetli 10 28   28
YH Kaloriferci 10 15   15
YH Bekçi 10 5   5
YH Aşçı 10 5   5
YH Berber 10 2   2
YH Hastabakıcı 10 38   38
YH Gassal 9 3   3
TOPLAM 1070   1070
Döner Sermaye Teşkilatı
Sınıf Unvan Derece Serbest Kadro Adedi Tutulu Kadro Adedi Toplam
GİH İşletme Müdürü 1 1   1
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 8   8
GİH Memur 8 13   13
TOPLAM 22   22
Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER