200 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AF BEKLİYOR

Üniversite öğrencileri af bekliyor. Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç.Dr Hanefi Bostan'ın açıklaması.

200 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AF BEKLİYOR
   Bilindiği üzere, 12 Temmuz 2012 tarihli 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanunun 11. Maddesinde yer alan ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanun’a eklenen geçici 63. Madde ile “süresi içinde başvurmamaları nedeniyle” 2547 sayılı Kanunun geçici 58. Maddesinden yararlanamayanlar, “bu maddenin (63. madde) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yüksek öğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde geçici 58. Maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler” hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre, kayıt yenilemek için beş aylık süreyi kaçıranlar, süre sınırlaması olmaksızın aftan yararlanacaklardır. Ancak ne hikmetse, kanun değişikliğinde, 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi esas alınmıştır. Buna göre, söz konusu düzenlemeden sadece 25 Şubat 2011 tarihine kadar üniversitelerden ilişiği kesilen lisans ve yüksek lisans öğrencileri faydalanabilmektedir.
          Bu eksik düzenleme birçok lisans ve yüksek lisans öğrencisinin mağduriyetine sebep oldu. Nitekim 25 Şubat 2011- 24 Mayıs 2012 tarihleri arasında üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilerin sayısı Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre; 106 bin 791 kişidir. Bugün bu öğrencilerin sayısının 150 bin ile 200 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. 25 Şubat 2011 tarihinden bu yana üniversitelerden ilişiği kesilen lisans ve yüksek lisans öğrencilerin ilişik kesme nedenleri arasında maddi, ailevi, yurt yetersizliği ve sağlık sorunları başta gelmektedir.
          Görüldüğü gibi 200 bine yakın üniversite öğrencisi yapılan öğrenci affından yararlanamamıştır. Bu durum büyük mağduriyetlere ve huzursuzluklara neden olmuştur. Bu haksızlık, mağdur lisans ve yüksek lisans öğrencilerin mağduriyetleri giderilerek sona erdirilmelidir. Haksızlığın ortadan kaldırılması için,  bir an önce Yüksek Öğrenim Kanunun 44. Maddesi ile aynı kanunun geçici 63. Maddesinde küçük değişiklikler yapılması gerekmektedir. Gerekli kanuni değişikliklerin Kasım ayına kadar yapılarak mağdur lisans ve yüksek lisans öğrencilerin ara sınavlardan önce üniversitelere dönüşleri sağlanmalı ve bir yıl daha kaybetmelerinin önüne geçilmelidir. 
        
          Eğitim ve öğretim hakkı her Türk vatandaşının vazgeçilmez hakkıdır. Bu hak Anayasamız tarafından teminat altına alınmıştır. Nitekim Anayasamızın Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. Maddesinde şu hususlara yer verilmektedir:
“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.
Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez”.
 
          Kanun değişikliği yapılmadan söz konusu haksızlık ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu nedenle TBMM’de konu ile ilgili kanuni değişiklikler vakit geçirilmeden bir an önce yapılarak lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin maruz kaldığı mağduriyet ve haksızlıklar giderilmelidir. Gerçi MHP milletvekilleri tarafından 12 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sorunun çözülmesi için bir kanun teklifi verilmiş, ancak bu kanun değişikliği teklifi TBMM’nin ilgili kurullarında henüz görüşülmemiştir.
 
          25 Şubat 2011 tarihinden sonra maddi, ailevi, yurt yetersizliği,  sağlık ve benzeri sorunlar nedeniyle üniversitelerden ilişiği kesilen lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için TBMM’nin vakit geçirmeksizin harekete geçmesi gerekmektedir. Bizden hatırlatması…
 
 
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen
İstanbul İl Başkanı
Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER