BAZI ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞE GİRİŞLERİNE TABAN PUAN ŞARTI GETİRİLDİ

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin olarak sınav jürisi tarafından yapılacak değerlendirmede en az 65 puan alınması gerekecek.

BAZI ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞE GİRİŞLERİNE TABAN PUAN ŞARTI GETİRİLDİ
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin olarak sınav jürisi tarafından yapılacak değerlendirmede en az 65 puan alınması gerekecek.
 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları düzenleyen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te değişiklikler yapıldı.
 
Yönetmelikte yapılan ve Resmi Gazete’de bugün yayımlanan değişiklikle;
 
*Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak giriş sınavlarında, değerlendirme puanı 65’in altında olanlar sınavlarda başarısız sayılacak.
 
*Bugünden önce ilan edilip ön değerlendirme ve giriş sınavı aşamaları tamamlanmış olanlarda, 65 puan almış olma şartı aranmayacak.
 
Daha önce uygulama nasıldı?
 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak giriş sınavlarında, sınav jürisi değerlendirme yaparken; ALES notunun %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre beliyordu.
 
Bugün yapılan değişiklikten sonra, sınav jürisinin yapacağı değerlendirme sonucunda başarılı sayılabilmek için 65 puan alınması gerekecek.
 
Bugün yürürlüğe giren değişiklikler
 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yayım tarihinden önce ilan edilip ön değerlendirme ve giriş sınavı aşamaları tamamlanan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda 12 nci maddenin son cümlesi uygulanmaz.”
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER