ÜNİVERSİTELERDE KANGRENE DÖNÜŞEN TAYİN VE NAKIL SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR

ÜNİVERSİTELERDE KANGRENE DÖNÜŞEN TAYİN VE NAKIL SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR
Üniversitelerdeki personel; akademik ve idari personel olarak iki ana kategoride değerlendirilmektedir. İdari personel olarak nitelendirilen “Memurlar”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümlerine tabi olarak çalışmalarına karşılık  üniversitelerin kendilerine özgü yapısı sebebiyle diğer memurların yararlandığı bazı haklardan mahrum kalmaktadırlar. Bu mağduriyetlerin başında ise yer değiştirme ve tayin işlemleri gelmektedir.
 
Üniversitelerimiz birbirinden bağımsız kurumlar gibi değerlendirildiğinden bu kurumlarda görev yapmakta olan idari personelin sağlık durum, eş durumu vb özür durumlarına bağlı yer değişikliği işlemleri yapılamamaktadır. Yer değiştirme işlemleri sadece kurumlar arası nakil yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ancak nakil işlemlerinde de personel öncelikle kendisine yer değişikliği talep edecek kurum aramak zorunda kalmaktadır. Bu kurumu bulduğu taktirde ise kendi üniversitesinden “muvafakat” alma mecburiyeti bulunmaktadır. Muvafakat işlemlerinin rektörlüklerin keyfi ve sınırsız takdirine bırakılması ise uygulamada mağduriyetlere yol açmaktadır. Boş kadro olmadığı gerekçesiyle muvafakat talepleri çoğu kez reddedilmekte ve bunlarlarla ilgili açılan davaların çoğu da yargıdan dönmektedir.
 
Üniversitelerde çalışan idari personelin, özür durumuna bağlı olarak dahi yer değiştirme yapmalarına imkan tanıyan somut kriterlerin bulunmaması aile bütünlüğünün parçalanmasına, sağlıklı yaşama hakkının ihlaline ve personelin çalışma performans ve kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Ayrıca yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar ile psikolojik baskı oluşmasına neden olunmaktadır.
 
Bu bağlamda; Türk Eğitim-Sen  olarak üniversitelerde idari personel olarak çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunnuna tabi Memurların yer değiştirme ve tayin işlemlerinin yapılacak yasal düzenlemeler ile somut kriterlere bağlanması açık kadro olması şartının aranmamasını da içerecek şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması, böylelikle üniversiteler arası nakil taleplerinde muvafakat verilmemesi nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi hususunda YÖK’e yazılar yazılmıştır.
 
Birçok mağduriyete neden olan bu sorun ayrıca Türk Eğitim-Sen tarafından da Ağustos 2015’de yapılan Toplu Sözleşme masasına da taşınmıştır. Ancak kamu çalışanlarını istismar ve pazarlamadan başka bir iş yapmayan yandaş sendika ve memurları düşman olarak algılayan  Hükümet tarafından bu haklı talep gözartı edilmiştir.
 
          Anayasamıza, İnsan Haklarına aykırı ve kangrene dönüşen Üniversitelerdeki idari personelin tayin ve nakil sorunu bir an önce çözülmelidir. Her ilimizde üniversite bulunduğuna göre üniversitelerde görev yapan personelin,3 yıl görev yapmak kaydıyla diğer üniversitelere isteğe bağlı olarak geçişine imkân verilmelidir. Diğer Devlet kurumlarında olduğu gibi eş ve sağlık özürleri bulunan memurların süre tahdidi olmaksızın bu özürlerine binaen diğer üniversitelere geçişine imkân sağlayacak şekilde bir düzenleme acilen yapılmalıdır. Birçok konuda yönetmelik düzenleyen YÖK’ün, Üniversitelerde büyük mağduriyetlere neden olan idari personelin tayin ve nakil sorununu çözmek için ivedilikle bir yönetmelik çıkarmalıdır.
 
    
 
   Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı
Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER