YARDIMCI DOÇENTLERİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Kanun Teklifinin gerekçesinde, konuya ilişkin olarak özetle şu ifadeler yer aldı:

YARDIMCI DOÇENTLERİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ TEKLİF EDİLDİ
Üniversitelerde Yardımcı Doçent unvanlı kadrolarına atanan öğretim üyelerinin tabi olduğu geçici kadro uygulamasının kaldırılarak, bu unvanda görev yapanların daimi kadroya geçirilmesini öngören Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
 
Milletvekili Oğuz OYAN tarafından hazırlanan “4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 4/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”; yardımcı doçent kadrosundaki öğretim üyelerine uygulanan geçici kadro uygulamasının kaldırılarak daimi kadroya geçirilmesini ve kadro sınırlaması olmaksızın bu görevde geçirecekleri her üç yıl için bir derece, her yıl için bir kademe ilerlemesi verilmek suretiyle yükselmelerinin sağlanması amaçlanıyor.
 
Kanun Teklifinin gerekçesinde, konuya ilişkin olarak özetle şu ifadeler yer aldı:
 
Doçent ve Profesörler bu unvanla ilgili kadroya atandıkları andan itibaren daimi statüye geçmektedirler. Doktora dâhil 20 yıla yakın görev yaptığı kurumda aynı kadroya atanabilmek için eziyet niteliğindeki yeniden dosya hazırlama zorunluluğu altında olan ve bir bölümü yabancı dil gibi engeller nedeniyle doçent olamayarak yaş haddini bekleyen Yardımcı Doçentlerin bu durumu, içinde sayıldıkları “öğretim üyesi” kadrosu bakımından büyük bir eşitsizlik oluşturmaktadır.
 
YÖK’ün web sayfasındaki rakamlara göre bugün itibariyle, devlet üniversitelerinde 26.002 yardımcı doçent, 11.258 doçent ve 17.673 profesör görev yapmaktadır.
 
Öğretim üyelerinin yaklaşık %50 kadarını oluşturan yardımcı doçentlerin durumunun iyileştirilmesini sağlayabilecek bu yasal düzenleme çok geniş bir kesimi ilgilendirmesi bakımından büyük bir toplumsal, eğitimsel ve siyasal önem taşımaktadır.
 
Söz konusu Kanun Teklifi
 
4/11/1981 TARİH VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE 4/10/1983 TARİH VE 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23’üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2- 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.
 
“Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar kadro sınırlaması olmaksızın bu göreve geldikleri her üç yıl için bir derece, her yıl için bir kademe ilerlemesi almak suretiyle 1 ’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselebilirler”
 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER