YÖK'TEN ÖZEL ÜNİVERSİTELERE EL KOYMA AÇIKLAMASI

YÖK, askıya çıkararak görüş ve önerilere açtığı ‘Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği Taslağı’ ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yönetmeliğin vakıf üniversitelerini kapatma ya da el koymaya yol açtığı yorumlarının doğru olmadığını savunarak, taslağın bu kurumları kapatma nedenlerini azaltıcı nitelikte olduğu belirtti.

YÖK'TEN ÖZEL ÜNİVERSİTELERE EL KOYMA AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurlu (YÖK) 28 Ekim’de askıya çıkardığı Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği Taslağı ile ilgili açıklama yaptı. Taslağın akademik camia ve kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerini almak üzere askıya çıkarıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
 
“19 Kasım 2014 tarihli ve 6569 sayılı kanunun 31’inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11’inci maddesine eklenen fıkralar ile yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme Vakıf Yükseköğretim Yönetmeliği’nde de zorunlu bir değişikliği beraberinde getirdi. Bu yasal gereklilik göz önünde tutularak hazırlanan metin tüm akademik camianın görüşüne ve değerlendirmesine sunuldu. YÖK olarak bu gibi yapısal değişiklikler hakkında nihai karar vermeden önce paylaşımcı, katılımcı ve şeffaf bir şekilde sürecin yönetilmesine önem veriyoruz. Bu çerçevede taslağın 25’inci maddesindeki ‘Faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik eylemler’ arasında sayılan ‘ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik eylemlerin odağı haline gelme’ durumunun ‘YÖK artık istediği vakıf üniversitesini kapatacak, el koyacak ve kayyum atayacak’ gibi ifadeler ile yorumlanması gerçeği yansıtmıyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERE DE DEVLET EL KOYACAK HABERİ İÇİN TIKLAYIN
 
KAPATMA SEBEPLERİNİ AZALTICI NİTELİKTE
 
Öncelikle bilinmesi gereken durum, bu önerilen hükmün 2547 sayılı kanunun ilgili maddelerine ve hâlâ yürürlükte olan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre kapatma sebeplerini daha azaltıcı ve daraltıcı bir nitelikte olduğudur.
 
İkinci olarak, bu taslak, yönetmelik yayınlama süreçlerinde örneği olmayan bir şekilde, şeffaf ve katılımcı bir yöntemle görüş ve değerlendirme almak üzere kamuoyu ile paylaşıldı. Paylaşılmasının sebebi gelen görüş ve öneriler çerçevesinde gerekiyorsa değişiklik yapmak; ilavelerde bulunmak veya eksiltmeye gitmektir. Bu ilkemiz, bu madde için de geçerli.
 
ÖNCELİĞİMİZ KALİTE ÇIKTISININ YÜKSELTİLMESİ
 
Yeni YÖK yönetimi olarak tüm paydaşlarımızın görüşlerine önem veriyoruz. Geçmişte askıya çıkardığımız diğer düzenleyici işlemlerimizde olduğu gibi bu taslağa da gelen görüşler değerlendirilerek son şekli verilecek. Yakın dönemdeki uygulamalarımızdan da anlaşılacağı gibi, önceliğimizin kalite çıtasının yükseltilmesi olduğunu, ayrıca yetkilerimizi belli prensipler dâhilinde yükseköğretim kurumları ile paylaşacağımızı ve gerektiğinde devredeceğimizi bir defa daha kamuoyuna ifade etmek isteriz.”
Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER