UYANIŞ, DİRİLİŞ VE MİLLİ STRATEJİ

<p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt; vertical-align: middle; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> &nbsp;</p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Aydınlar, siyaset&ccedil;iler, gazeteciler, gaflet ve dalalet i&ccedil;indedir.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Millet adına, &uuml;lke adına, herkes i&ccedil;in konuşmaları gerekir. Konuşmuyorlar, halkın i&ccedil;inde g&ouml;r&uuml;lm&uuml;yorlar. Cesaretsiz, pısırık, mıymıntı tiplere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ler..</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kimileri; konuşarak, kimileri yazarak, herkes &ccedil;alışıyor. Ancak; kimliksiz, kişiliksiz yalancılar, riyakarlar, işbirlik&ccedil;iler, d&ouml;nekler, liboşlar, daha etkin olmaya devam ediyorlar.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rk Milleti&rsquo;ne kin ve nefret kusan ihanet yapılanmaya ve sinsi hain işbirlik&ccedil;i g&uuml;ce karşı mevcut partilerle, lider ve kadrolarla netice alma olanağının kalmadığı ortaya &ccedil;ıkmıştır.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&Ccedil;ağdaşı;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;kimliksiz kişiliksiz yaşamakta</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Milliyet&ccedil;isi;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;sloganlara takılı kalmış okuma, &ouml;ğrenme, anlatma sıkıntısında.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Solcusu; y&uuml;zyıl &ouml;ncesinin kavram tartışmasında, toplum değerlerine yabancı</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Liberali;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;k&uuml;resel sermayenin s&ouml;zc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde, s&ouml;m&uuml;r&uuml; peşinde.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Zengini;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;zevk ve safa i&ccedil;inde servetine servet katmakla meşgul.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Fakiri;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&ccedil;aresiz, yardım alma peşinde.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">D&ouml;neği;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;nemalanma peşinde.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">İşbirlik&ccedil;isi;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;efendilerinin emirlerini yerine getirmede hata yapmama &ccedil;abasında.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Dincisi;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;din istismarcılığı yaparak d&uuml;nya zevki ile meşgul,</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Milletvekili, b&uuml;rokratı; oh yan gel de yat c&uuml;mlesini tekrarlamakla meşgul.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Rejim baronları, ideoloji baronları, &ccedil;ağdaş baronlar, din baronları, cemaat baronları d&uuml;nyalıklarla meşgul.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Askeri;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;d&uuml;şman kim, nerede arayışı ile şaşkınlık i&ccedil;inde.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Toplum, yetmiş fırkaya b&ouml;l&uuml;nm&uuml;ş ama &ccedil;ekişme ve tepişme devam ediyor.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zen;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;insanların şaşkınlıkla izler hale geldiği acı ger&ccedil;ekler d&uuml;zeni&rsquo;dir.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bozuk d&uuml;zenin &ccedil;anak yalayıcıları,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bozuk d&uuml;zenin haram rantlarına talip olanlar,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bozuk d&uuml;zenin kirli nemalarından yararlananlar,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bozuk d&uuml;zenin haram kemiklerini yalayanlar,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bozuk d&uuml;zenin ganimetlerinden nasiplenenler,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bozuk d&uuml;zen &ccedil;ok k&ouml;t&uuml; diyenler,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bozuk d&uuml;zen yıkılsın, yerine iyisi gelsin diyenler,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bunların &ccedil;oğunun şimdi sesleri solukları &ccedil;ıkmıyor.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bozuk d&uuml;zenin zehirli nimetleri onları semirtti.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Haram yiyiciler, devletin milletin, sa&ccedil;ı bitmedik yetimlerin haklarını yemeye devam ediyor.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yağma, talan, vurgun gece g&uuml;nd&uuml;z devam ediyor.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Otuz sene &ouml;nce i&ccedil;meye ayranı olmayanlar bug&uuml;n yedi yıldızlı hayat s&uuml;r&uuml;yorlar.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kokuşmaya, yolsuzluklara, haksızlıklara, haram yollarla zengin olmaya karşı muhalefet etmeyenler; aksine yalakalık, yağcılık, pohpoh, dalkavuklukluk yapanlar vasıflı ve d&uuml;r&uuml;st vatandaş değildir, ger&ccedil;ek aydın değildir.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">S&ouml;z&uuml;m&uuml;z s&ouml;z, kararımız karardır.</font></span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye Devleti&rsquo;ni;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;milletin kanıyla, irfanıyla kurduk Dolayısıyla biz nigahbanız, bek&ccedil;iyiz, sahibiz. Kimsenin endişesi olmasın. Bizim azımız &ccedil;oktur. &Ouml;nemli olan muktedir olmaktır. Biz her zaman muktedirdik, T&uuml;rkiye insanı her zaman muktedirdir. Bu memleketi vatan bilen, bu milleti kendi milleti bilen herkes i&ccedil;in konuşacağız. Herkesin hakkı, eşitliği i&ccedil;in biz kendimizde s&ouml;z hakkı buluruz.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">G&ouml;z olup g&ouml;receğiz.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kulak olup dinleyeceğiz.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Dil olup anlatacağız.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kalem olup yazacağız.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ayak olup gideceğiz.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Biz neyi anlatacağız? Garip-gurebaya, fakir-fukaraya, cahil-c&uuml;helaya, işbirlik&ccedil;ileri, d&ouml;nekleri, liboşları, istismarcıları, kimliksizleri yani ger&ccedil;ekleri anlatacağız.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Biraz daha y&uuml;ksek sesle, belki biraz daha &ccedil;ok, ger&ccedil;ekleri anlatmaya devam edeceğiz.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bizler; herkesin umutla beklediği o SES&rsquo;iz. Bundan sonraki s&uuml;re&ccedil;te gereğini yapacağız.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">S&ouml;z&uuml;m&uuml;z yine s&ouml;z.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Biz T&uuml;rk Milleti&rsquo;nin SESİYİZ.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bu ses, vatan sathında yankılanacaktır.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Bilen, planlayan, sakin olan kazanır.</span></font></p>
YORUM EKLE