YÖNETİM VE STRATEJİK GÜVEN

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">D&uuml;nya yeniden şekilleniyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İdeolojiler yıkılıyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Sistemler değişiyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">D&uuml;nya&rsquo;da sınırlar kalkıyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Egemenlik sınıf değiştiriyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Globalleşme/k&uuml;reselleşme r&uuml;zgarları esmeye devam ediyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir&ccedil;ok etkili &uuml;lke, uluslar arası ilişkiler ve g&uuml;venlik alanında;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> y&uuml;zyıl boyunca &ouml;nemli değişimlere yol a&ccedil;acak kararlar alınıyor ve uygulanıyor </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bu kaotik s&uuml;re&ccedil;te;</font></span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Uuml;lke y&ouml;netimi nelere odaklanmıştır? </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İstihbarat ve g&uuml;venlik birimleri nelere odaklanmıştır? </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Siyasi partiler, dernekler, vakıflar, medya, iş d&uuml;nyası, &uuml;niversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları nelere odaklanmıştır?</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kendilerini yenilemeyen devlet ve milletler tarih maratonunda yarışı kaybeder. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Milli &ccedil;ıkarları korumayan, korumakta acziyete d&uuml;şenler; meşruiyetlerini kaybeder. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">G&uuml;&ccedil;l&uuml; ekonomi, tutarlı dış politika ve caydırıcı askeri g&uuml;&ccedil;;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> &uuml;&ccedil; &ouml;nemli ayaktır. Caydırıcı istihbari g&uuml;&ccedil; bunları destekler. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Stratejik planlamalar;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> ciddi ger&ccedil;ek&ccedil;i olmadığı i&ccedil;in s&uuml;rekli revize ediliyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">G&uuml;venlik zafiyeti, karar vericilerin stratejik tercih şaşkınlığından kaynaklanmaktadır. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kamuoyu yanlış yolda yanıltılmaktadır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Her kurumun kendini yenilemesi gerekir. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Aktif politika izlenmesi gerekir. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rkiye&rsquo;deki kişi ve kurumlar, stratejik akt&ouml;r pozisyonu almalıdır. Başta TSK olmak &uuml;zere MİT ve Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi kurumlar gizli işler değil dış politikaya hakim d&uuml;nyadaki gelişmeleri takip eden analiz yapan kurumlar olarak halka g&uuml;ven vermelidir. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Diğer &uuml;lkelerdeki finans kuruluşları ve holdingler;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> &uuml;lkenin bağımsızlığı ile birlikte i&ccedil; ve dış tehdit analizlerini ulusal duruşla sergilerken, T&uuml;rkiye&rsquo;deki &ccedil;ok ulusların stepnesi haline gelen &ouml;zel sekt&ouml;r kuruluşları, &ccedil;ıkarlarını &uuml;lke &ccedil;ıkarlarının &uuml;zerinde g&ouml;rmeye devam ediyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yandaş aydınlar ve medya</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">; en &ouml;nemli tehdit olarak iktidar karşıtlığı gibi konuları g&uuml;ndemde tutarken, toplum &ccedil;&ouml;z&uuml;lmekte, devletin etkin g&uuml;&ccedil; kullanımı &ouml;nemli zafiyet g&ouml;stermekte, toplum yararına karar alma refleksi kırılmaktadır. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Devletin temel kurumları arasındaki </font><b><font color="#000000">gerginlik, g&uuml;vensizlik</font></b><font color="#000000"> belli &ccedil;evrelerce teşvik edilmektedir. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bağımsızlık savaşı y&uuml;r&uuml;ten meclis suskun. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Medya şaşkın. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İşadamı k&uuml;resel sermaye s&ouml;zc&uuml;s&uuml;, aydınlar suskun. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Uuml;lkeyi bu duruma getirenler ise ahkam kesmeye devam ediyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Halk kime destek vereceğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor.</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> Milletvekilleri; genel başkanın ve parti yetkililerin kararlarına el kaldırmaktan başka bir g&ouml;revi olduğunun olacağının farkında değil. Kendi iradesi değil kendini aday yapan iradenin iradesine uyma y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;inde hareket ediyor. Ama &ccedil;ok konuşuyorlar, vaatlerde bulunuyorlar. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir kısmı zehir kusarken, bir kısmı toplumu ayrıştırmak i&ccedil;in elinden geleni yapıyor. B&uuml;y&uuml;k bir hın&ccedil;, kin, &ouml;fke ve nefret dalgası topluma şırınga ediliyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Uuml;lkenin dağ gibi sorunları tartışılmıyor. Oyun i&ccedil;inde siyaset oyunu oynanıyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Aydınların suskunluğa b&uuml;r&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;, konuşmaktan &ccedil;ekindiği, korku ortamında, topluma g&uuml;veni kim nasıl ne şekilde verecek? </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">D&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmesi gereken temel konu budur. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Unutulmamalıdır ki;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> karamsarlık bulutları ortamında bile T&uuml;rk Milleti duyarlı zinde yetişmiş, birikimli, donanımlı evlatları ile &ccedil;ıkış yolu bulmuştur, bulacaktır. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">G&Uuml;N&Uuml;N S&Ouml;Z&Uuml;:</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> Korkuyu etkisizleştiren temel ger&ccedil;eklik, cesaretle bezenmiş bilgidir.<br /> <br /> Nurulah AYDIN</font></span></p>
YORUM EKLE