YÖNETİMLER, DEMOKRASİ VE HALK

<p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Y&ouml;netimleri bir yolla ele ge&ccedil;irenler; demokrasicilik dincilik &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k&ccedil;&uuml;l&uuml;k oyunları ile halkları uyuşturmakta, s&ouml;m&uuml;r&uuml; &ccedil;arkını farklı şekillerde s&uuml;rd&uuml;rmektedirler. Yeni-s&ouml;m&uuml;rgecilik demek olan k&uuml;reselleşmeciliğin s&ouml;zc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yapanlar</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">, cumhuriyet&ccedil;ilik ve demokrasicilik yapanlar gibi mutlu azınlığın s&ouml;zc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yapmaktadırlar. Aynı zamanda s&ouml;m&uuml;r&uuml;lmeye meşruiyet kazandırmaktadırlar.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">20 ve 21. y&uuml;zyılın pop&uuml;ler y&ouml;netim anlayışı, demokrasi ve cumhuriyet&ccedil;iliktir. Gelişen diğer kavram ise 20 y&uuml;zyılda emperyalizm/s&ouml;m&uuml;rgecilik yeni y&uuml;zyılda ise k&uuml;reselleşmeciliktir.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Cumhuriyet ya da demokrasi diyen g&ouml;r&uuml;ş,</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ekonomik politika alanında da a&ccedil;ık&ccedil;a &quot;devletin k&uuml;&ccedil;&uuml;lt&uuml;lmesi&quot;, yani ekonomi alanında yatırımcı ve &uuml;retici etkinliklerden hepten uzak durması gerektiğini savunmakta, bu g&ouml;r&uuml;ş&uuml; d&uuml;nyaya dayatan Batı`nın ise bırakınız son ikiy&uuml;z yıllık a&ccedil;ık s&ouml;m&uuml;rgeciliğini, bug&uuml;n bile gerek g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; bir&ccedil;ok alanlarda doğrudan devlet işletmeciliği yaptığından habersizmiş gibi g&ouml;r&uuml;nm&uuml;şlerdir. Bug&uuml;n d&uuml;nyanın i&ccedil;ine yuvarlandığı ekonomik bunalım karşısında bu s&ouml;zde serbest-Pazar&rsquo;cı Batı devletlerinin hepsinin birinci sınıf devlet&ccedil;i politikalar uygulamakta oldukları b&uuml;t&uuml;n a&ccedil;ıklığıyla ortaya &ccedil;ıktığı halde, hala demokratik devlet&ccedil;iliğin ne denli demokratik ve kalkındırıcı bir ekonomik model oluşturduğu ger&ccedil;eğini g&ouml;z ardı etmekte diretmektedirler.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye i&ccedil;in bu g&ouml;r&uuml;şleri &ouml;ne s&uuml;renler,</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ulusal kimlik gereğini, ortak yurt kavramı gereğini, ortak bir hukukun toplumda egemen olması gereğini, toplumsal refah ve adalet i&ccedil;in kamunun ekonomik girişimlerine de gerek olduğunu, bunlar olmadan hi&ccedil;bir insan hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n ger&ccedil;ekleşemeyeceği ger&ccedil;eğini hepten g&ouml;z ardı etmekte, s&ouml;z&uuml;n&uuml; bile etmemektedirler.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">B&ouml;ylece de, T&uuml;rkiye modelinin, s&ouml;m&uuml;rgeciliği reddeden, tam bağımsızlık&ccedil;ı, demokrasinin ekonomik gereklerini i&ccedil;eren ve tutarlı bir laikliği temel alan demokratik &ouml;zelliklerine saldırmaktadırlar.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Cumhuriyet ya da demokrasi</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;diye tutturanların i&ccedil;tenlik ve tutarlılıktan yoksunluklarının kanıtı da, T&uuml;rkiye`deki Siyasal Partiler ve Se&ccedil;im yasalarının k&ouml;kl&uuml; bi&ccedil;imde demokrasiye aykırı nitelikler taşımasına ve başta iktidar ve ana-muhalefet partileri olmak &uuml;zere siyasal partilerin hemen t&uuml;m&uuml;n&uuml;n i&ccedil; işleyişinde demokrasinin bulunmayışına, milletvekili dokunulmazlığının demokrasiyi yıkıcı bir etkene d&ouml;n&uuml;şm&uuml;ş olmasına, bug&uuml;ne değin kararlılık ve yoğunlukla karşı &ccedil;ıkmış olmamalarıdır!&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">U&ccedil; g&ouml;r&uuml;şler,</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ger&ccedil;ekte her t&uuml;rl&uuml; &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k ve insan haklarına saygısız bir uluslararası ekonomik ilişkiler yapılanmasının adı olan yeni d&uuml;nya d&uuml;zeni ideolojisinin, T&uuml;rkiye modeline saldırmak &uuml;zere T&uuml;rkiye`ye uyarlanmış bi&ccedil;imidir.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- Okul&rsquo;u fırsat eşitliği bir yana, eşitsizliklerin şiddetlendiği kurum haline getirmek,&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- Kamu&rsquo;daki siyasi veya sivil, askeri b&uuml;rokratik konumu; hayattaki ekonomik, maddi, manevi g&uuml;c&uuml;; stat&uuml; ve hiyerarşileri, cemiyet ve cemaatleri, &quot;imtiyaz&quot; ve &quot;z&uuml;mre egemenliği&quot; kaynağı olarak idrak ile icra etmek,&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k&rsquo;&uuml;n, bir şeyi yapmaktan men edilmemek kadar, insanın hakkı sayılan bir şeyi yapabilmeye muktedirlik, o fırsatı, imkanı bulabilmek şeklindeki &quot;pozitif&quot; manasını kurutan liberallik, demokratlık, cumhuriyet&ccedil;ilik, muhafazakarlık t&uuml;rleri,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- Yerlerine ne t&uuml;r &quot;Sadaka, iyilik, yardım, g&ouml;n&uuml;l&quot; işleri koyarsanız koyun; kamusal eğitim, sağlık, g&uuml;venlik, g&uuml;vence, emeklilik, &ccedil;ocuk ve yaşlılara, engellilere, en yoksullara sahip &ccedil;ıkma, merhamet ve şefkat sistemlerini &ccedil;&uuml;r&uuml;tmek,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- Devlet&rsquo;i halkın karşısında konumlandırmak,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">-İnsanlar arasında, din, mezhep, etnisite, milliyet gibi kimliklere g&ouml;re ayrım; eşitsizlik yaratmak, kardeşliği yok etmek,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- Kamu&rsquo;da, sivil ve askeri kurumlarda, &ouml;zel sekt&ouml;rde; &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k, eşitlik, dayanışma ilkeleri bir yana; temel hakları dahi &ccedil;iğnemek, &ccedil;alışma d&uuml;zenini bir nevi k&ouml;lelik, korku ve endişeyle sinme, tahakk&uuml;m, boyun eğme sistemi haline getirmek,&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- Anayasa&rsquo;da dahi mevcut; imtiyazlara, z&uuml;mre egemenliklerine karşı, fırsat eşitliği ve dayanışma kurumlarına, insanca yaşama atıf yapan maddeleri her g&uuml;n &ccedil;iğnemek ve asla hesap vermemek, anlayışına sahiptir.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Cumhuriyet ve demokrasi`nin, doğru anlamı ve d&uuml;r&uuml;st uygulaması ile:</font></span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- S&ouml;m&uuml;rgeciliğin ekonomik ve askeri saldırısının da tepelenebileceğini,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- Ger&ccedil;ekleştirilen laik devlet, aile, eğitim, ekonomi kurumlarının ve &ccedil;ağdaş uygarlığın &uuml;st&uuml;n-değerlerini anlatan dil, yazı, sanat, felsefe devrimlerinin s&ouml;m&uuml;rgeciliğin bir daha hortlamamasını sağlayacak ger&ccedil;ek g&uuml;venceler olduğunu,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- Ger&ccedil;ek gelişmenin kapitalizmi de, sosyalizmi de demokrasinin belirgin nitelikleri a&ccedil;ısından aşan demokratik devlet&ccedil;ilikle sağlanabileceğini,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">- Eğitimin hem demokratik hem de ekonomik gelişmenin en etkili kaldıracı olduğunu, anlatanlar, savunanlar uygulamaya &ccedil;alışanlar var.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bu kavramlara doğrulukla sahip &ccedil;ıkmak, &quot;şerefli, haysiyetli ve namuslu&quot; yaşamanın zorunlu gereğidir. İnsanların sorgulaması gerekenler bunlar olsa gerek!</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;İnsan, başka insanların haysiyetini ezip ge&ccedil;mez; aşağılamaz, aşağı g&ouml;rmez.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <br /> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Nurullah Aydın</font></span></b><br /> &nbsp;</p>
YORUM EKLE