3 EKİM TARİHLİ RESMİ GAZETE

3 Ekim 2013 Tarihli ve 28784 Sayılı Resmî Gazete

3 EKİM TARİHLİ RESMİ GAZETE
3 Ekim 2013 Tarihli ve 28784 Sayılı Resmî Gazete
 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 18/9/2013 Tarihli ve 671 Sayılı Kararı
 
YÖNETMELİKLER
—  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
—  Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği
—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Aksaray Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  Petrol ve Doğal Gaz Sanayi-Çelik Sondaj Boruları ile İlgili Tebliğ [TS EN ISO 11961 (No: MSG-MS-2013/24)]
—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 107)
—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 108)
—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 109)
—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 110)
 
KURUL KARARI
—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/9/2013 Tarihli ve 5535 Sayılı Kararı
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER