5 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

5 Ekim 2013 Tarihli ve 28786 Sayılı Resmî Gazete

5 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
 
5 Ekim 2013 Tarihli ve 28786 Sayılı Resmî Gazete
 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
—  Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/19)
—  Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/36)
—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER