3 OCAK 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE

3 Ocak 2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmî Gazete

3 OCAK 2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARI
—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİK
—  Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
—  Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)
—  Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/201 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/202 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/203 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/204 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/205 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/210 Sayılı Kararı
 
KURUL KARARI
—  Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile İlgili Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/2 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
—  Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013/9894 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013/9895 Başvuru Numaralı Kararı
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 627 Sayılı Kararı ve Eki 30 Mart 2014 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge (Örnek: 139)
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER