NÖBET EYLEMİ TORBA KANUNA EKLENEBİLİR

NÖBET EYLEMİ TORBA KANUNA EKLENEBİLİR

Bilindiği üzere eğitim sendikaları bir ilki gerçekleştirerek, öğretmen nöbetlerinin angarya olduğunu dile getirmiş ve ücret verilmesi gerektiği konusunda birleşmişlerdir. Bazıları nöbet tutmama kararı alırken bazıları basın açıklaması ve imza kampanyası başlatmış, bazıları da çocukların güvenliği için nöbet tutmaya devam ederek hukuki mücadele yöntemini tercih etmişlerdir. Sonuç itibariyle mücadele ve eylem yöntemleri farklı olsa da tüm sendikaların aynı konuda hemfikir olmaları bu sorunun çözümü için önemlidir. Ancak yine de yeterli değildir. Zira son tahlilde bu konu Bakanlar Kurulu Kararıyla ya da bir kanun ile hayata geçeceğine göre çözümü doğru zamanda doğru yerde aramak da son derece önemlidir. İşte tam da yeri ve zamanıdır maksadı üzüm yemek olan varsa tabi…

Bilindiği üzere bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeye göre ek ders ücretlerinde; Özel Eğitim ve Cezaevi Öğretmenlarinin Ek Dersine % 25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere yüzde 100 fazlasıyla ödenmesi komisyondan geçti. Şimdi sıra Genel Kurulda. Tasarı Genel Kurulda görüldükten sonra eğer kabul edilirse ve de Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanırsa Resmi Gazetede yayımlandığında yürürlüğe girmiş olacaktır.


İşte tam da bu noktada  nöbet eyleminin öğretmenlerin ve sendikaların istediği şekilde çözümü için konuyu TBMM'ye taşımanın tam da zamanıdır. Nitekim torba kanuna “Öğretmenlere ve yöneticilere fiilen yerine getirdikleri her nöbet günü için 4 (Dört) saat ekders ödenir. Nöbet için ödenecek ücret haftada 3 (Üç) günü geçemez.” Şeklinde bir ibarenin ilave edilmesi sorunu kökten çözecektir.


Bunun için de doğal olarak herhangi bir milletvekilinin bir önerge vererek torba kanuna ilave edilmesini istemesi gerekmektedir.  Bir siyasi parti grubu tarafından verilirse daha güzel olur. Hatta tüm siyasi partilerin anlaşarak ortak bir önerge ile bu işi çözerlerse çok daha güzel olur. Ancak bu konunun çözümü için sayısal çoğunluk nedeniyle iktidar partisinin bunu kabul etmesi şarttır.


Siyasi partileri bu konuda harekete geçirmek ise önce sendikalara ve milletvekillerine çeşitli iletişim vasıtalarıyla konuyu ileterek gündem oluşturmaları konusunda öğretmen camiasına daha sonra ise eğitim sendikalarına düşmektedir. Bu konuda tüm sendikaların siyasi parti ayrımı yapmaksızın girişimde bulunarak bu sorunun çözümü için ciddi bir adım atmaları son derece önemlidir. Zira bu sayede maksatlarının “üzüm yemek” mi yoksa “reklam” mı? Olup olmadığı da anlaşılmış olacaktır.

 

Diğer taraftan çocukların her şeyden önce kendilerine  bir emanet olduğunu ve bu sorun böyle devam ederse çocuklar açısından çok ciddi risklere sebep olabileceğini unutarak  “nöbet de istemiyorum para da” modunda olup işi sulandıranlar da yok değil. Dahası olası istenmeyen sonuçlar yaşanmadan “çocuklarımızın güvenliği paradan çok daha önemlidir” anlayışıyla, devlet ciddiyeti ve ferasetiyle “testi kırılmadan” bu sorunu çözecek bir iradenin henüz ortaya çıkmamış olması da ne yazık ki üzücüdür.

 

İşte tam da bu noktada aslında son derece riskli ve bir o kadar da aciliyet gerektiren bu sorunun çözümünü demokrasinin çözüm merkezinden yani TBMM'den beklemekten başka da yol görünmüyor. Evet öğretmenler de sendikalar da haklıdırlar, nöbete ücret verilmelidir. Bu sorun öğretmenlerin isteği yerine getirilerek yani nöbete ücret verilerek acilen çözülmelidir.  Öğrenciler için endişe yaratan bu eylemler de bu sayede acilen son bulmalıdır. Bu da ancak sorunu çözümün merkezine taşımakla mümkündür. Sorun doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde dile getirilirse yani şu an TBMM'de Genel Kurula gelmeyi bekleyen torba kanuna eklenmesi sağlanırsa çözüm yakın demektir.

 

Cafer GÜZEL

 

Kaynak: www.kamuajans.com

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER