Binlerce Kişiye Müjde: Devletten 59 Bin Lira Destek

Yeni iş kuran gençlere bir yandan Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile prim teşviki sağlanıyor. 

Binlerce Kişiye Müjde: Devletten 59 Bin Lira Destek

Vergi teşviki, 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerine uygulanıyor. 

Bunların, faaliyete başladıkları takvim senesinden itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından senelik 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor. 

Bu seneki vergi dilimleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 75 bin lira gelir elde eden bir genç girişimci 17 bin 130 lira gelir vergisi ödemekten kurtulacak. Geliri daha çok olan girişimciler ise kazançların 75 bin liraya kadar olan kısmı için ödemeleri gereken 17 bin 130 lirayı ödemeyecekler.

VERGİ TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Genç girişimcilerde kazanç istisnasından; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti sebebiyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler yararlanabiliyor. 

Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye iradı, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecekler. 

Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olacak. Önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanması, teşvik süresini uzatmayacak. 

ERTESİ YILA DEVRETMEYECEK

Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda, teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi seneye devredilemeyecek.  

Genç girişimci teşvikinden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan 9000 TL’lik kazanç indiriminden yararlanamayacaklar.

ÖLEN BABASININ İŞİNİ DEVRALAN DA YARARLANACAK

Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması durumunda, teşvikten yararlanılabilmesi için devralınan kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar akraba olmaması gerekiyor.  

Ölüm dolayısıyla 29 yaşını doldurmamış eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması durumunda ise üç sene süreyle vergi teşviki uygulanacak. 

İŞE ARA VERİP YENİDEN BAŞLAYANLAR YARARLANAMAYACAK

Genç girişimci teşvikinden yararlanmakta iken örneğin bir seneden sonra faaliyetine son verenler, yeniden aynı işe başlasalar bile kalan iki senelik zaman  için teşvikten yararlanamayacaklar.

Teşvikten yararlanmakta iken faaliyet konusunda değişiklik yapan gençler, kalan süre için teşvikten yararlanmaya devam edebilecek. Örneğin, tarımsal ilaç satmak üzere şirket kuran genç girişimci, daha sonra faaliyetini emlakçılık olarak değiştirse bile teşvikten yararlanabilecek.

PRİM TEŞVİKİNDE MİLAT 1 HAZİRAN 2018

Genç girişimcilerin, hem vergi hem de sosyal güvenlik prim teşvikinden yararlanabilmesi için ise 4/b kapsamında ilk defa sigorta tescilinin 1 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılmış olması gerekiyor. 

Şartları sağlayan genç girişimcilerin asgari ücret üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri bir yıl boyunca hazinece karşılanacak. Genç girişimciler, aylık 700.17, senelik 8 bin 402 lira prim ödemekten kurtulacaklar.

Bu sene 1 Haziran’dan sonra kendi işini kurmuş bir genç girişimci, bir senelik prim ve üç senelik vergi teşviki sayesinde, bugünkü asgari ücret ve gelir vergisi üzerinden toplam 59 bin 792 lira avantaj elde edecek. 

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç girişimciler, öncelikle bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak, “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” belgesi alacaklar. Bu belgeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine sunarak, teşvikten yararlanabilecekler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER