Türk Eğitim-Sen'den Dünya Dili Türkçe Yarışması

Türk Eğitim Sen "Dünya Dili Türkçe" kompozisyon yarışması düzenliyor.

Türk Eğitim-Sen'den Dünya Dili Türkçe Yarışması

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından da “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle Türk Eğitim Sen olarak 2021 Yılının Yunus Emre’nin vefatının 700. Yılı olması ve bu yılın Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesi münasebetiyle Dünya Dili TürkçeKompozisyon Yarışması düzenliyoruz.

Dilini kaybeden milletlerin benliğini kaybettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi ve dünya dili olarak daha fazla kabul görmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ile Yunus Emre’nin Türkçe kullanımı ekseninde eserleri ve fikirleri bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Bu yarışmayla yaşadığı dönemde sade ve arı Türkçe kullanımı ile sevgi, yardımlaşma ve hoşgörü ekseninde anlattığı tasavvuf kültürü ile Türk ve dünya milletlerinin gönlünde taht kuran Yunus Emre’yi anmak; Türk dilinin dünya dili olarak yüceltilmesi ve ihya edilmesi amacıyla eserlerin oluşturulmasına ön ayak olmak amaçlanmaktadır.

Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 12 Kasım 2021 tarihi saat 24:00’e kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir. Seçici Kurul 13 Kasım 2021 tarihinde saat 10:00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına başlayacak; rumuz, eser başlığı ve eserin kendisinin bilgilerine ulaşabildikleri bir sistem üzerinden kompozisyonları değerlendirecek; değerlendirmenin bitmesinin ardından puan sıralamasına göre ödüle değer eserleri belirleyecektir. 30 Kasım 2021 tarihinde sonuçlar ilan edilecektir.

Yarışmanın detayları şu şekildedir:

KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI:2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Münasebetiyle Dünya Dili Türkçe”Kompozisyon Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU: 2021 Yılının Yunus Emre’nin vefatının 700. Yılı olması ve bu yılın Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesine istinaden, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından “Dünya Dili Türkçe”Kompozisyon Yarışması düzenlenmiştir. Dilini kaybeden milletlerin benliğini kaybettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi ve dünya dili olarak daha fazla kabul görmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ile Yunus Emre’nin Türkçe kullanımı ekseninde eserleri ve fikirleri bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

YARIŞMANIN AMACI:

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımız tarafından da “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. 2021 yılının bu özel anlamı münasebetiyle “Dünya Dili Türkçe Kompozisyon Yarışması” düzenlenmektedir. Bu yarışma sayesinde yaşadığı dönemde sade ve arı Türkçe kullanımı ile sevgi, yardımlaşma ve hoşgörü ekseninde anlattığı tasavvuf kültürü ile Türk ve dünya milletlerinin gönlünde taht kuran Yunus Emre’yi anmak; Türk dilinin dünya dili olarak yüceltilmesi ve ihya edilmesi amacıyla eserlerin oluşturulmasına ön ayak olmak amaçlanmaktadır.

Yunus Emre kendi döneminde Türkçeyi son derece güzel ve etkili bir şekilde kullanarak Tasavvuf kültürünü, aşkı, sevgiyi, hoş görüyü, ahlak ve erdemi insanlığa anlatmaya çalışmıştır. Türk Dili ve Yunus Emre gibi Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak, geleceğimizin mimarı gençlerimize ve çocuklarımıza Türk milletinin söz varlığını barındıran ve yaşatan Türk dilinin önemini anlatmak hepimizin milli bir görevi olarak görülmelidir.

“Bu dil ağzımda annemin ak sütüdür.” diyen Yahya Kemal, “Türkçe Giderse Türkiye Gider!” diyen Oktay Sinanoğlu, “Türkçem, benim ses bayrağım!”diyenFazıl Hüsnü Dağlarcagibi Ziya Gökalp’te “Başka dile uymaz annenin sesi / Her sözün ararsan vardır Türkçesi” dizeleriyle Türkçe’nin ne kadar önemli olduğunu dile getirmişlerdir. Bu bakımdan Türk milletinin kültürel köklerini taşıyan ve muhafaza eden Türk dili gerekli özeni ve değeri hak etmektedir. Yeryüzünü pek çok yerinde konuşulan Türkçe ve kolları tarihi derinliği ve söz varlığı ile dünya dili olmaya namzet özellikler taşımaktadır. Bu hassasiyetlerin gündeme getirilerek toplumsal farkındalığın oluşması yarışmamızın ana gayesidir.

Gündeme getirmiş olduğumuz konularda Türk kültürüne ve Türk Edebiyatı’na her zaman hizmet etmeyi ideal edinmiş Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyelerinin, üye yakınlarının ve öğrencilerimizin kalem ürünlerinin kamuya yansımasına destek olmak, yeni eserlerin kazandırılmasına katkı sağlamak, kompozisyonun insan duygu ve düşüncelerini yansıtıp zenginleştirmedeki işlevini sergilemek adına teşvik edici olmak da bu yarışmanın amaçları arasında yer almaktadır.

YARIŞMANIN ŞARTLARI

 • Yarışma ÜyelerYükseköğretim ve Ortaöğretim olmak üzerek üç kategoride düzenlenecektir.
 • Üyeler Kategorisi: Yarışmaya Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler.
 • Yükseköğretim Kategorisi: Yarışmaya yükseköğrenim öğrencileri katılabilirler. Bu öğrencilerin lisans, önlisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren bir kurumda öğrenciliklerinin başvuru tarihinde devam ediyor olması gerekir. (Öğrencilerden aynı zamanda kamu görevlisi olanlar bu kategoride yarışmaya katılamazlar.)
 • Ortaöğretim Kategorisi: Yarışmaya resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri katılabilirler.
 • Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Kompozisyonlar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya en fazla üç (3) kompozisyonla katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir. 18 yaş altı katılımcıların yarışmaya katılabilmeleri için veli bilgilerinin doldurulması veli tarafından hem üyelik hem de yarışmaya katılım formunun cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir.
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma süreci bittikten sonra bilgiler resen imha edilecektir.
 • Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler, sağ sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Word ortamında yazılmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek kompozisyonlar A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve beş (5) sayfayı geçmeyecektir.
 • Her kompozisyonda mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun bir başlık olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin almak şartıyla- Türk Eğitim-Sen tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.Bunun için yarışmaya eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması gerekmektedir.
 • Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.
 • Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren metinler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri ve onların velileri bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

YARIŞMAYA SON KATILIM SÜRESİ

Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 12 Kasım 2021 tarihi saat 24:00’e kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir. Yarışma süresi ile ilgili her türlü değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne aittir.

DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Seçici Kurul 13 Kasım 2021 tarihinde saat 10:00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına başlayacak, rumuz, eser başlığı ve eserin kendisinin bilgilerine ulaşabildikleri bir sistem üzerinden kompozisyonları değerlendirecek; değerlendirmenin bitmesinin ardından puan sıralamasına göre ödüle değer eserleri belirleyecektir. 30 Kasım 2021 tarihinde sonuçlar ilan edilecektir.

Şartnameye Uygunluk         :Temel kriterlere uygun olmayan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

Türkçeyi Kullanma                            : 10 Puan

Çağrışım Değeri                                 : 15 Puan

Ahenk Değeri                                     : 15 Puan

Bütünlük                                            : 15 Puan

Sözcük Uyumu                                  : 15 Puan

Başlık Uyumu                                    : 10 Puan

Yazım ve Noktalama                         : 10 Puan

Makul Ölçülerde Duygu ve Anlamı : 10 Puan

İfade Edebilmek

Toplam                                              :100 Puan

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanlı eserden başlanarak sıralama belirlenecektir. Aynı puanlı kompozisyonların olması durumunda Jüri bu kompozisyonların arasında ikinci bir değerlendirme yapacak, gerektiğinde mansiyon veya jüri özel ödülü gibi ödüller verme yoluna gidebilecektir.

SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. Fatih SAKALLI-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi    

Firdevs IŞIK- Merkez Kadın Komisyonları Başkanı, Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Doç. Dr. Seyfullah YILDIRIM-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Yahya AKENGİN- Şair ve Yazar, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı

Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL- Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi

(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

ÖDÜLLER

Üyeler Kategorisi

Birincilik ödülü: 10 bin TL.

İkincilik ödülü: 7 bin TL.

Üçüncülük ödülü: 4 bin TL.

Yükseköğretim Kategorisi

Birincilik ödülü: 8 bin TL.

İkincilik ödülü: 5 bin TL.

Üçüncülük ödülü: 3 bin TL.

Orta Öğretim Kategorisi

Birincilik ödülü: 6 bin TL.

İkincilik ödülü: 4 bin TL.

Üçüncülük ödülü: 2 bin TL

Ödüller Türk Eğitim Sen’in öz kaynakları tarafından karşılanacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ

Ödüllerin törenle verilmesi planlanmaktadır.Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır. Dereceye giren ve engelli olan katılımcıların ödül törenine katılımı için her türlü tedbir alınacaktır. Ödül törenine katılacak olanların yol ve konaklama ücreti sendikamız tarafından karşılanacaktır.Ancak Covid-19 Küresel salgını sebebiyle tören yapma imkânı olmaz ise dereceye giren yarışmacılara ödülleri ayrı ayrı takdim edilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER