8 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

8 Ekim 2013 Tarihli ve 28789 Sayılı Resmî Gazete

8 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
8 Ekim 2013 Tarihli ve 28789 Sayılı Resmî Gazete
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2013/5323  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar
2013/5328  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
2013/5336  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar
2013/5340  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
2013/5342  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İlahiyat Koleji Yurtlarının İşletilmesine Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar
2013/5440  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) Tarafından İstanbul’da Kurulması Öngörülen Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezine İlişkin Olarak Hükümetimiz ile Adı Geçen Banka Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan  Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
 
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
2013/5356  187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi'ne Katılmamız Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARI
2013/5405  Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesine İlişkin Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
2013/5443  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 2/9/1925 Tarihli ve 2413 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
—  Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik
—  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
GENELGE
—  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin (I-M Sayılı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2013/12)
 
TEBLİĞ
—  Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
KURUL KARARLARI
—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/8/2013 Tarihli ve 4567/2-b Sayılı Kararı
—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/8/2013 Tarihli ve 4567/2-d Sayılı Kararı
—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/8/2013 Tarihli ve 4567/3-c Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
—  Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/148, K: 2012/186 Sayılı Kararı
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER