DERS KİTAPLARA YÖNMELİĞİ DEĞİŞTİ !

Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları yönetmeliği değişti

DERS KİTAPLARA YÖNMELİĞİ DEĞİŞTİ !
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM
ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Başkanlığa başvurusu yapılan eserlerin inceleme ve değerlendirme işlemleri, Başkanlıkça oluşturulacak komisyonlarca 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (4. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”
“(4) 12/9/2012 tarihinden önce yapılan başvurulardan; 26/12/2012 günü mesai bitimine kadar Kurulca kabul edilen, okutulma süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının listesi, Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bir sonraki öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının adları, yazarı veya yazarları, yayınevi adları ve varsa fiyatları ile birlikte en geç takip eden yılın Ocak ayının ilk 10 günü içinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Ancak Kurulca şartlı olarak ders kitabı olması uygun bulunan ve 15 günlük düzeltme süresi Aralık ayının son iş gününden sonraya kalan eserlerden Aralık ayı sonuna kadar düzeltme işlemi tamamlanmamış olanların okutulmaya başlanacağı öğretim yılı, bir sonraki öğretim yılına ertelenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 10/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12/9/2012
28409
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
21/11/2012
28474
Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER