İstihdam Paketinde Değişiklik! Esnek Çalışmaya İlişkin Maddeler Çıkarılıyor

İstihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, esnek çalışmaya dair maddelerin çıkarılacağı bildirildi.

İstihdam Paketinde Değişiklik! Esnek Çalışmaya İlişkin Maddeler Çıkarılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonlarının temsilcileriyle Meclis'te bir araya geldi.

Görüşmeden sonra yapılan değerlendirmede, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşmelerine devam edilecek İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, esnek çalışmaya dair 33. ve 37. maddelerin çıkarılacağı öğrenildi.

Tekliften çıkarılması öngörülen düzenlemeler ise şöyle:

"Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış ya da 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması şartıyla, mevcut koşullar aranmadan yazılı yapılabilecek.

25 yaşını doldurmamış işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu kapsamda bir defada ya da yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi iki yılı geçemeyecek.

İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup, hizmet akdine tabi olarak bir ya da birden fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, prime esas günlük kazanç alt sınırın yüzde 2'si oranda iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 7,5'i işveren; yüzde 5'i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12,5 oranda genel sağlık sigortası primi ödenecek.

Bu madde kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası primleri 30 güne tamamlanması zorunlu olacak.

Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın 30 katının yüzde 20'si oranda malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere dair süreler sigortalılık süresi sayılmış olacak.

İşe girdiği tarihten önceki son bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacak."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER