GÜMÜRK BAKANLIĞI 929 MEMUR ALACAK

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

GÜMÜRK BAKANLIĞI 929 MEMUR ALACAK

 

Gumruk ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümteri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır

Başvuru Tarihi : 27.08.2013-05.09.2013 Sözlü Sınav Tarihleri : 01.10.2013-11.10.2013 - 21.10.2013-01.11.2013 Sözlü sınava girmek isteyenlerin Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde |www gtb gov tr| yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir 2012 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar! başvuramazlar Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır .

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri sözlü sınav tarihinden en az on gun önce Bakanlık kurumsal ınternet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sozlu sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamaydcak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir

Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi Inüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb ile girebileceklerdir.

Sözlü sınavda adayın, "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yuz tam puan üzerinden değerlendirilecektir

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır - Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir - Adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir - Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek oian son teslim tarihini takıp eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır.

Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal ınternet sitesinde ilân edilecektir Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır - Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1 Genel Şartlar: - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak

2012 yılı KPSS de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğrenim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ BAKAN YAZICI
KADROYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

2013 güz döneminde A grubuna; 214 Gümrük ve Ticaret Uzman Yrd, 6 AB Uzman Yrd, 30 Müfettiş Yrd olmak üzere toplam 250 kişi alacağız.

Güz döneminde B grubuna ise; 12 ayrı unvanda 679 personel alımı yapacağız

Alınacak ünvanlar şöyle:

VHKİ 3,Avukat 207,Kimyager 14,Mühendis 5,Şoför 3,Yrd hizmetli 1,Tekniker 1,Bilgisyar işletmni 60,Memur 351, Ambar memuru 25,Satış memuru 7,Veznedar 2

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER