AİLE HEKİMLERİNE NÖBET MAHKEMEYE TAŞINDI !

Türk Sağlık Sen aile hekimlerine nöbet getiren düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açtı. Türk Sağlık Sen'den yapılan açıklamada

AİLE HEKİMLERİNE NÖBET MAHKEMEYE TAŞINDI !

Danıştaya açtığımız davada aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına belirli yataklı tedavi kurumlarında nöbet tutmaları uygulaması getirilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ifade ettik.

Bu görevlendirmelerin, kişinin temel hak ve hürriyetlerinden olan çalışma hakkının sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlandırılması anlamını taşıdığına dikkat çektik.

Genelgenin dayanağı olan kanun hükmünde "ihtiyaç ve zaruret hasıl olması" ibareleri ile "genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz" bir düzenleme yapıldığı vurguladık.

Dava dilekçemizde  söz konusu düzenlemenin aynı zamanda Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının kendi isteği dışında uzmanlığı olmayan alanda nöbet tutarak çalıştırılması sistemin özüne ve kamu yararına da aykırı olduğunu belirttik.

ayrıca söz konusu genelgenin ilgili hükümlerinin yürütmesinin durdurularak iptali isterken genelgenin dayanağı olan 5238 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu'na eklenen hükmün de iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilmesinide talep ettik denildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER