MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA VE EĞİTİM SENDİKALARINA MEKTUP

Yeniden Atama Mağdurlarından MEB'e ve Sendikalarına Mektup

MİLLİ  EĞİTİM BAKANLIĞINA VE EĞİTİM SENDİKALARINA MEKTUP

MİLLİ  EĞİTİM BAKANLIĞINA VE EĞİTİM SENDİKALARINA MEKTUP
 
04/AĞUSTOS/2013 28728  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, MEB'de  yöneticilik kademelerinde yönetici olarak görev yapan, ancak çeşitli nedenlerle (iller arası ve il içi yer değişikliği, alan değişikliği ve özür gurubu atamaları) 2012 yılında görevlerinden ayrılan eski yöneticilerin “yeniden atama” hakkını ellerinden almıştır. 2009 yılında yayımlanan yönetici atama ve yer değiştirme  yönetmeliğinde var olan haklarına güvenerek iller arası öğretmen ataması veya özür gurubu, alan değişikli vb  nedenlerle yer değiştirmek zorunda bırakılan eski yöneticilere ceza verilmiştir. Bir türlü yapılamak bilmeyen ve 2013 ağustos ayında tamamen yönetmelikten çıkarılan  yöneticilerin iller arası yer değişikliğinin yani yönetici atama yönetmeliğinin  uygulanamayan bir maddesinin cezası neden eğitim çalışanlarına çektirilmektedir. 2009 yönetmeliğinde ve taslak metinde bile  yer verilen yeniden atanma hakkının 2013 ağustos ayında yayımlanan yönetmelikte yer verilmeme nedeni sınavla yönetici olmuş bir çok tecrübeli insanı derinden yaralamıştır.Eğitim sendikalarının bile sahip çıkmadığı yeniden atanma ve iller arası yer değişikliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığının bir an önce çalışma yapması ve ülkemizde yaşanılan olumlu tabloya gölge düşürmemesi gerekmektedir.
 
 
Üstelik yeni yönetmeliğin “Korunan haklar”
 
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlara göre herhangi bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanmamış olanların bu puanları, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak atamalara başvurabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.
 
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir
 
” hükmüne yer verilerek, sanki eski yönetmelik şartlarına göre kazanılmış haklar korunuyormuş gibi  yapılarak da, eğitim camiası derinden yaralanmıştır.
 
Eski yönetmeliğin(2009) “MADDE 21 – (1) Eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.
 
 
(2) Daha önce eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olanlar, il içinde görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yeniden atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.
 
 
(3) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlardan bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyanlar, il içinde duyurusu yapılan eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.
 
 
(4) Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarında sayılanların başvuruları birlikte alınır. Bunlar bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almış oldukları puana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre atanırlar.
Şeklindeydi.
 
Bu hükümlere göre, geçmişte MEB'de ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmış kişiler, İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar döneminde boş bulunan yöneticilik kadrolarına başvuruda bulunabiliyorlardı. Bu durum hem bu yöneticilerin kazanılmış haklarını koruma anlamında, hem de eski yöneticilerin deneyim ve birikimlerinden yararlanma anlamında idareye önemli bir seçenek sunuyordu.
 
Konunun, çalışanların kazanılmış haklarının alınması gibi bir durum olmasının yanında, MEB'in elindeki deneyim ve birikim sahibi kişilerin bu deneyim ve birikimlerini elinin tersiyle itme gibi bir sonucu da vardır. MEB'in, elinin altındaki tecrübeyi  bu şekilde  harcamaya hakkı yoktur. Eğitim sisteminin her zaman, bu deneyim ve birikimlere ihtiyacı olacağı unutulmamalıdır.
 
Sınava dayalı atamalarla yönetici olmuş ve 2012 yılı içersinde  iller arası, il içi , norm fazlası ve alan değişikli gibi nedenlerle yer değiştirmek suretiyle yöneticilik görevi düşen eski yöneticilere yeniden atanabilme hakkı iade edilmeli. Meb 2009 da var olan yönetmeliğe güvenerek yöneticiliği bırakmak zorunda kalan eğitimcilerin güven duygusunu  ‘‘yeniden atanma'' haklarını vererek geri kazanmalıdır.Umut ediyoruz ki Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI ve Sayın Müsteşar Yusuf TEKİN bey  bu haklı gerekçelere kulak tıkamayacak yönetmelikte değişikliğe giderek 2012 yılında yöneticilik görevini bırakmak zorunda kalan sınava dayalı atamalarla yönetici olmuş eski yöneticilerin sesini duyar…
Saygılarımızla Yeniden Atanma Mağdurları
Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Süleyman UÇAN
Süleyman UÇAN - 6 yıl Önce

Sınava dayalı atamalarla yönetici olmuş ve 2011 ve 2012 yılı içerisinde iller arası,çeşitli nedenlerle yer değiştirmek suretiyle yöneticilik görevi düşen eski yöneticilere yeniden atanabilme hakkı iade edilmeli.Bakanlık mevcut yönetmeliğe güvenerek yöneticiliği bırakmak zorunda kalan eğitimcilerin güven duygusunu ‘‘yeniden atanma'' haklarını vererek geri kazanmalıdır.2011 YILINDA MEVCUT YÖNETMELİĞE GÖRE 3 YIL İÇİNDE YENİDEN ATAMAM İLAN EDİLEN KURUMLARA EK-2 FORMUNA GÖRE YAPILMASI GEREKİYORDU..Mayıs 2013'de yeniden atama yayınlanan yönetmelikle yok sayıldı.Çok yazık...

SIRADAKİ HABER