TANIMSIZ GÖREV Mİ OLUR ?

Bilindiği gibi okul ve diğer kurumlarımızda eğitim-öğretimin bir parçası olan hizmetli, memur, şoför, teknisyen gibi unvanlara sahip personel de çalışmaktadır. Çok zor şartlarda çalışan bu personelin çalışma şartları mevzuatta gerekli düzenlemelerin olmaması nedeniyle daha da ağırlaşmaktadır

TANIMSIZ GÖREV Mİ OLUR ?
. Bu personelin net bir görev tanımının olmamasınedeniyle bu personele her türlü angarya iş yüklenebilmektedir. Anayasamızda kimseye angarya iş yaptırılamayacağı belirtildiği halde “müdürün vereceği diğer görevleri de yapar”şeklinde ucu açık bir görev tanımı nedeniyle asli görevlerinin dışında pek çok angarya iş bu arkadaşlara yaptırılmaktadır. Bu durum anayasamıza aykırı olduğu gibi ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Düzenlenecek bir yönetmelikle bu personelin görev tanımları çok net bir şekilde yapılmalı, bu arkadaşlarımız da neleri yapmaları gerektiğini ve neleri yapmak zorunda olmadıklarını bilmelidirler.
Bu görevlerde çalışan personelin önemli bir problemi de yer değiştirmede yaşadıkları sıkıntılardır. Görev tanımlarıolmayan bu personelin yer değiştirmelerine ilişkin usül ve esaslar da açık olarak tespit edilmediği için yer değiştirme taleplerinde çok ciddi problemleryaşamaktadırlar. Özürleri bile olsa bu özürler dikkate alınmadan yer değiştirme talepleri reddedilmektedir. Bu konuda büyük bir keyfilik söz konusudur. Adeta amirlerin iki dudağı arasından çıkacak sözlere göre yer değiştirme işlemleri yapılmakta ya da yapılmamaktadır. Bu keyfiliğe de bir an önce son verilmeli yer değiştirmeler objektif kriterlere bağlanmalıdır.
Bir hukuk devletinde tanımsız görev ve amirin keyfine bırakılmış yer değiştirme kabul edilemez. Türk Eğitim Sen olarak bu haksızlığın giderilmesi talebiyle MEB’e yazılı başvuruda bulunduk. Konunun takipçisi olduğumuz tüm kamuoyu ve eğitim çalışanları tarafından bilinmelidir.
 
TÜRK EĞİTİM-SEN
Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER