YURTKUR'A BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARI. HANGİ İLDE KAÇ KİŞİLİK YURT VAR ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ma bağlı Türkiye'ki öğrneci yurtları. hangi ilde kaç öğrencinin barınacağı yurt var. işte il il öğrenci yurtları.

YURTKUR'A BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARI. HANGİ İLDE KAÇ KİŞİLİK YURT VAR ?


İŞTE İL İL ÖĞRENCİ YURTLARI. YURDU GÖRMEK İÇİN TIKLA. http://www.kyk.gov.tr/kyk/harita/index.html

Kurum; halen 81 il, 131 ilçede ve Lefke'de bulunan toplam 314 yurtta 274.344 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

2011-2012 öğretim yılında başvuran öğrencilerden, öğretim yılı başı itibarıyla 103.052 öğrenci doğrudan, diğer öğrenciler ise yedeklik sırasına göre yurtlara yerleştirilmiştir.

Yedekteki öğrenciler sırası gelinceye kadar yurtlarımızda misafir olarak barındırılmaktadır.

Yurtlarımızda barınan ve maddi yetersizlik içerisinde bulunan öğrenciler ile şehit ve gazi çocukları, Devletin koruması altındaki öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları öğrencileri ile Hükümet Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerden yurt ücreti alınmamakta olup; bu imkândan 2011-2012 öğretim döneminde 15.316 öğrenci yararlanmaktadır.

1992 yılından itibaren de Türk dünyası ile bütünleşen YURTKUR, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarından gelen öğrencilere bugüne kadar barınma hizmeti vermektedir. 2011-2012 öğretim yılında yaklaşık 4.643 öğrenci Kurum yurtlarında ücretsiz olarak barındırılmaktadır. Ayrıca Hükümetimizle Kültür Antlaşması olan ülkelerin yanı sıra kendi imkânlarıyla ülkemize gelip Kurum yurtlarında barınan öğrenci sayısı da 1.326 ,Hükümet burslusu öğrenci sayısı 1.725'dir.

2012 yılında Yönetim Kurulumuzca öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt yatak ücreti 105 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 114–198 TL arasındadır.

Bir öğrencinin Kuruma maliyeti 2010 yılında yaklaşık 213,79 YTL, 31.10.2011 tarihi itibariyle ise 265,039 TL'dir.

2011 yılında sabah kahvaltısı 1,75 TL, akşam yemeği yardımı 3,25 TL olmak üzere 5 TL yapılan beslenme yardımı, 2012 yılında sabah kahvaltısı 2.00 TL, akşam yemeği yardımı 4.00 TL olmak üzere 6,00 TL'ye yükseltilmiştir.

Devlet koruması altındaki öğrencilere yapılan günlük yardım ise; 2011 yılında 15.00 TL iken, 2012 yılında 16 TL’ ye yükseltilmiştir.

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin, dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, aralarında dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık duygularını geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, bölgeler ve yurtlar arası yarışma ve turnuvalar yapılmaktadır. Ayrıca, psiko-sosyal servislerde öğrencilerimize koruyucu ruh sağlığı hizmeti de verilmekte, yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uyum sağlamaları maksadıyla oryantasyon programları düzenlenmektedir.

Şehir dışından gelen öğrenciler için tanıtım faaliyetleri yapılarak terminallerde kurulan stantlar aracılığı ile karşılanıp yurtlara yerleştirilmeleri sağlanmıştır.

Kurum yurtları 2005 yılından itibaren kaynakların etkin kullanılması amacıyla yaz aylarında iç ve dış turizme açılmıştır.

Kurumumuz çeşitli dernek, vakıf, spor federasyonları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının tüm etkinliklerine de barınma hizmetiyle destek vermektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ma bağlı Türkiye'ki öğrneci yurtları. hangi ilde kaç öğrencinin barınacağı yurt var. işte il il öğrenci yurtları.

İŞTE İL İL ÖĞRENCİ YURTLARI. YURDU GÖRMEK İÇİN TIKLA. http://www.kyk.gov.tr/kyk/harita/index.html


 • Yurtlarda Barındırma Koşulları
 • Yurtlarda Başvuru Süresi ve Değerlendirme
 • Yurda Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler
 • Yurtlarda Barınma Süresi
 • Yurt Ücreti ve Depozito İşlemleri
 • İzin İşlemleri
 • Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeplerle Yurtla İlişiği Kesilir?
 • Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?
 • Küçük İşletmeler
 • Yurtların reorganizasyonu

  Yurtlarda Barındırma Koşulları :

  Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmak kaydıyla yurtlarımızda;

 • Ailesi yurdun bulunduğu şehir veya Büyükşehir belediye sınırları dışında oturan Ülkemiz öğrencileri (şehiriçi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç),
 • Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmayan öğrenciler,
 • Ülkemize eğitim ve öğretim görmek üzere gelen Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları öğrencileri,
 • Ülkemiz ile kültür anlaşması bulunan ülkelerin öğrencileri,
 • Kurum ve diğer kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası almamış öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrencilerden, yukarıdaki şartlarla birlikte ikamet tezkeresine sahip olanlar, barındırılmaktadır.

  Yurt Başvuruları:

  Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin yurt,burs,öğrenim kredisi ve katkı kredisi başvuruları;Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra internet aracılığıyla kurumumuz internet adresi www.kyk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.
  Başvuru sırasında;'burs,öğrenim kredisi ve katkı kredisi ile yurt istiyormusunuz' bölümlerinin boş bırakılması halinde başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.
  Değerlendirme sonuçları;kurumumuz internet adresi www.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.Asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere yurdun adı,yerleştirilmediyse yedek sırası bildirilmektedir.
  Ara sınıf öğrencileri ile yüksek lisans, doktora,ön kayıt ve özel yetenek öğrencilerinin yurtlara başvuruları; YURTKUR'un www.kyk.gov.tr adresindeki internet sayfasından yapılmaktadır. Başvuruların kabul edileceği tarihler ve süreler her yıl Genel Müdürlükçe tespit edilmekte olup, genellikle bu başvurular;

 • Ara sınıflar için Temmuz ayı,
 • Yüksek lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim programına girecek öğrenciler için ise Eylül ayı içerisinde gerçekleşmektedir.

  Artık yıl öğrencileri ise daha önce barındıkları yurt müdürlüklerine, tespit edilen sürede başvurarak, ancak bir öğretim yılı yurtta barındırılmaktadırlar. Bu başvuruların değerlendirme işlemi Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüklerince, bölge müdürlüğü bulunmayan illerde ise yurt müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmaktadır.
  Belirlenen sürede başvuruda bulunmayanların başvuruları Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüklerince, diğer illerde ise yurt müdürlüklerince kabul edilerek yurtta boş yer olması halinde yerleştirme işlemi yapılmaktadır.
  Yurtta barınmakta iken tatil (Temmuz-Ağustos-Eylül ) aylarına ait yurt ücretlerini zamanında ödememeleri nedeniyle öğretim yılı sonunda kayıtları silinen öğrenciler, müteakip öğretim yılında yurtta tekrar barınmak istedikleri takdirde ara sınıf başvuruları için belirlenen tarih ve sürede www.kyk.gov.tr adresindeki internet sayfasından başvuruda bulunabileceklerdir.


  KURUM YURTLARINDA BARINMAK İÇİN BELİRLENEN TARİHLERDE MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERDEN YURDA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

  1 - Öncelik Belgesi

 • Şehit ve gazi çocuğu ile 5510 Sayılı Kanun hükümleri gereğince;malullük, vazife malullüğü veya harp mamullüğü aylığı alanların çocukları ile vazifa malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları(Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)
 • Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40'ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
 • Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan alınacak belge)
 • Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
 • Milli olmuş Amatör sporcular (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
 • Anne ve babası vefat edenler, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
 • Anne ve babası kanunen ayrı olanlar, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)

  2 - 6 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

  NOT : Belirlenen tarihlerde müracaat eden öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinden sonra yurtta boş yer olması halinde yurda kabulü yapılacak öğrencilerden 6 adet fofoğraf ve öğrenci belgesi istenecektir.

   


  Yurtlarda Barınma Süresi :

 • Kurum yurtlarında barınmak üzere başvuran öğrencilerden kesin kaydını yaptırmış olanlardan;
 • Devam ettikleri yüksek öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar,
 • Ara sınıflarda yurda girenler, geri kalan öğrenim süresi kadar,
 • Normal öğrenim süresinde öğrenimini bitiremeyen öğrencilerden, ihtiyaç sahibi ve yurttaki iyi hali tespit edilenler yurtta atıl kapasite olsa dahi en fazla bir öğretim yılı (artık yıl) yurtlarda barındırılırlar.

  Öğrenciler, o öğretim yılı içerisinde hangi tarihte yurda kayıt yaptırmış olursa olsunlar bir öğretim yılı barınmış sayılırlar.

  Yurt Ücreti ve Depozito İşlemleri :

  Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti de alınabilmektedir.

  Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir?

 • Yurt ücretleri, yurt müdürlüklerince öğrencinin barındığı yurtta tahsil edilir.
 • Ücretler, üçer aylık (Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-Aralık) dönemler halinde, o döneme ait ilk ayın son iş günü saat 14:00'e kadar; farklı ücret uygulaması yapılan yurtlarda ise, aylık olarak yine o ayın son iş günü saat 14:00'e kadar ödenir.
 • Belirtilen sürede yurt ücretini ödemeyenlerin barındıkları aya ait ücretleri depozitolarından mahsup edilir.Kalan depozitoları iade edilerek yurtla ilişikleri kesilir. Bu öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat depozito alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır. Öğretim yılı sonunda gerekli iade işlemi yapılarak normal depozito ile barındırılmaya devam edilir.

  Bir öğretim yılında yurt ücretini süresinde ödememe nedeniyle iki defa yurtla ilişiği kesilen öğrencilerin depozitoları irat kaydedilir ve o öğretim yılında yurtlara alınmazlar.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait yurt ücretlerini peşin yatırmayan öğrencilerin kaydı silinir. Bu durumdaki öğrenciler tekrar yurda girmek istedikleri taktirde ara sınıf öğrencilerinin başvurularının kabul edildiği süre içerisinde yeniden başvurabilirler.
 • Yurt ücreti ödenirken öğrencilerin talep etmesi halinde günü gelmeden ileriki ayların ücreti peşin olarak ödenebilmektedir. Bir yıllık erken ödemelerde %20 indirim uygulanmaktadır.
 • Artık yıl öğrencilerinden yurt yatak ücreti iki katı olarak tahsil edilir.
 • Öğrenci yurttan kaydının silinmesini takip eden günden itibaren 10 gün içinde peşin yatırdığı yurt ücretini almazsa bu ücret kuruma irat kaydedilir.
 • Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat depozito alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır, öğretim yılı sonunda gerekli iade işlemi yapılarak normal depozito ile barındırılmaya devam edilirler.
 • Yurtlarda barınmaya devam edip de son ay veya döneme ait yurt ücretinin ödendiğinin belgelenmesi kaydıyla, diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında 10 güne kadar ücretsiz barınma imkanı sağlanmaktadır.

  Ayrıca, yurtlarda barındırılan öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu ve benzeri eğitim faaliyetlerine katılanlar, yurt ücretlerini (yaz ayları için ise yaz aylarına ait yurt ücretlerini) ödediklerini belgelemeleri kaydıyla faaliyette bulunduğu il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında faaliyet süresince ücretsiz kalabilirler.

  01 OCAK 2012 DEN İTİBAREN;
   
 • GENEL ÜCRET UYGULAMASI YAPILAN YURTLARDA AYLIK YATAK ÜCRETİ 105 TL OLUP, ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE TAHSİL EDİLECEKTİR. AYNI YURTLAR İÇİN ALINACAK DEPOZİTO ÜCRETİ İSE 175 TL DİR.
 • FARKLI ÜCRET UYGULAMASI YAPILAN YURTLARDAN TAHSİL EDİLEN YURT YATAK ÜCRETİ VE DEPOZİTO MİKTARI AŞAĞIDA BELİRTİLMIŞTİR.

  2012 YILI OCAK AYI İTİBARİYLE ÜCRETİ FARKLI OLAN YURTLARDA
  YURT YATAK ÜCRETİ VE DEPOZİTO

 • ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Antakya Yurdu D Blok (Erkek)-ANTAKYA 144 225
  2 Antakya Yurdu E,F,G Blokları (Kız-Erkek)-ANTAKYA 162 225
  3 Antakya Yurdu H,K,L,M Blokları (Kız-Erkek)-ANTAKYA 156 225
  4 Erdemli (Kız)-MERSİN 156 225
  5 İçel Kız Yurdu (Kız)-İÇEL 162 225
  6 Mezitli Kız Yurdu (Kız)-İÇEL 162 225
  7 Silifke Taşucu Yurdu B Bloğu (Kız)-MERSİN 162 225
  ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Başkent Yurdu(Erkek) -ANKARA 126 190
  2 Cebeci Kız (C Blok)-ANKARA 171 250
  3 Cebeci Erkek(Vilayetler Hizmet Birliği Vali Ayhan Çevik Erkek Öğr.Bl-ANKARA 141 225
  4 Çubuk Yurdu (Kız-Erkek)-ANKARA 135 225
  5 Gölbaşı Yurdu B ve 1-2-3-4 Blok(Kız-Erkek) - ANKARA 171 250
  6 Halide Edip ADIVAR Yurdu Neşe ALBAYRAK Bloğu (Kız)-ANKARA 132 200
  7 Mahmut Nedim ZAPÇI Yurdu (Kız-Erkek) - ANKARA 174 225
  8 Seyran Yurdu C Blok, V.H.B.Bşk.Bl (Kız) - ANKARA 174 225
  9 Yunus Emre Yurdu (Erkek) - ANKARA 171 250
  10 Kastamonu Yurdu D ve E Blok (Kız-Erkek) - KASTAMONU 144 225
  11 Kırıkkale Kızılırmak Yurdu (Kız) - KIRIKKALE 189 270
  ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Akdeniz Yurdu Rasim AKTAŞ Bloğu (Kız)-ANTALYA 132 190
  2 Isparta Yurdu 10. Kız Bloğu (Kız) -ISPARTA 156 225
  3 Isparta Yurdu 11. Blok (Erkek) ve 12. Blok (Kız) -ISPARTA 162 225
  4 Burdur Yurdu F,G Blokları (Kız-Erkek)- BURDUR 162 225
  5 Bucak Yurdu (Kız-Erkek) BURDUR 138 200
  6 Manavgat Öğrenci Yurdu (Kız-Erkek) ANTALYA 156 225
  BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Bolu Abant Yurdu (Kız-Erkek)-BOLU 123 180
  2 Bolu Gölköy Yurdu (Kız-Erkek)-BOLU 123 180
  3 Düzce-Konuralp Yurdu(Kız-Erkek)-DÜZCE 123 180
  4 Gebze Öğrenci Yurdu(Kız-Erkek)-KOCAELİ 153 250
  5 Gerede Yurdu (Kız-Erkek)-BOLU 120 180
  6 Hendek Yurdu 1.2.3. Blok(Kız-Erkek) -SAKARYA 123 180
  7 Kandıra-İl Özel İdaresi Yurdu(Kız-Erkek)-KOCAELİ 120 180
  8 Karamürsel-Gazanfer Bilge Yurdu (Kız-Erkek)-KOCAELİ 123 180
  9 Kocaeli- Yavuz Selim Yurdu (Kız-Erkek)-KOCAELİ 132 190
  10 Kocaeli Zekiye GÜNDOĞDU-Sos.Yrd.ve Day.V.Bl.(Kız)-KOCAELİ 123 180
  DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Pamukkale Yurdu A,B,C,D,E Blokları(Kız-Erkek)-DENİZLİ 114 180
  2 Pamukkale Yurdu F,G Blokları (Kız)-DENİZLİ 126 200
  3 Aydın Yurdu (Kız-Erkek) - AYDIN 126 185
  4 Aydın-Adnan Menderes Öğrenci Yurdu (Kız-Erkek) -AYDIN 156 225
  5 BuldanYurdu (Kız-Erkek)-DENİZLİ 117 180
  6 Sultanhisar Yurdu B Bloğu(Karma)DENİZLİ 114 180
  7 Kuşadası Yurdu (Kız-Erkek)-AYDIN 174 225
  8 Muğla Milli Piyango Yurdu A,B,D,E Blokları (Kız)-MUĞLA 132 190
  9 Muğla Milli Piyango Yurdu Ş.BAYDUR,F ve G Bloklar (Kız)-MUĞLA 192 270
  10 Muğla Yurdu D Blok,Prof.Dr.E.R.FIĞLALI Bloğu (Erkek) -MUĞLA 132 190
  11 Muğla Yurdu A ve E Blok (Erkek)-MUĞLA 192 270
  12 İsabeyli Yurdu (Kız-Erkek)-NAZİLLİ 132 190
  EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Kırklareli Yurdu C,D Blokları(Kız-Erkek) - KIRKLARELİ 138 200
  2 Lüleburgaz Yurdu (Kız)-LÜLEBURGAZ 138 200
  3 Keşan Yurdu (Kız Blok) KEŞAN 126 190
  ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Erzurum Kız Yurdu 1.2.6 Blokları -ERZURUM 132 190
  2 Erzurum Kız Yurdu 10.11 Blokları -ERZURUM 171 225
  3 Erzurum Kız Yurdu 5.8.9 Blokları -ERZURUM 156 225
  4 Kazım Karabekir Yurdu Aziziye Kız Bloğu- ERZURUM 135 190
  5 Kazım Karabekir Yurdu (Kız-Erkek) -ERZURUM 171 225
  6 Palandöken Yurdu 1.7.8.9. Blok (Erkek)-ERZURUM 123 180
  7 Palandöken Yurdu 2.4 Blokları (Erkek)-ERZURUM 171 225
  8 Ardahan Yurdu A Blok(Erkek) - ARDAHAN 132 190
  9 Ardahan Yurdu B,C Blok(Kız) - ARDAHAN 123 180
  10 Bayburt Yurdu D Blok(Erkek) -BAYBURT 123 180
  11 Erzincan Yurdu A.DOĞAN ve E.YÜKSEL Bloğu (Kız)-ERZİNCAN 132 190
  12 Oltu Yurdu 3.Blok(Karma) 150 300
  ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Eskişehir Yurdu (Kız-Erkek)-ESKİŞEHİR 132 190
  2 Kütahya Zafer Tepe Yurdu (Kız-Erkek)-KÜTAHYA 171 250
  3 Simav Öğrenci Yurdu (Kız-Erkek)-KÜTAHYA 141 190
  4 Dinar Öğrenci Yurdu (Kız-Erkek) 141 200
  GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Gaziantep Yurdu F Blok(Kız)-GAZİANTEP 132 190
  2 Kahramanmaraş İstiklal Yurdu A Blok(Kız-Erkek)-KAHRAMANMARAŞ 156 225
  3 Kahramanmaraş İstiklal Yurdu B Blok(Kız)-KAHRAMANMARAŞ 132 190
  4 Kilis Yurdu A ve B Blokları (Kız-Erkek) -KİLİS 138 200
  İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Avcılar Atatürk Kız Yurdu (Kız)-İSTANBUL 132 190
  2 Avcılar Erkek Yurdu (Erkek) - İSTANBUL 123 185
  3 Avcılar Merkez Kız Yurdu (Kız) - İSTANBUL 174 225
  4 Fatih Sultan Mehmet Yurdu (Kız-Erkek)- İSTANBUL 198 270
  5 Florya Beşyol Yurdu (Kız)-İSTANBUL 198 270
  6 Vilayetler Hiz.Birliği Vali Muammer GÜLER B Blok(Kız)-İSTANBUL 168 225
  7 Esenyurt Öğrenci Yurdu-İSTANBUL 168 225
  İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Buca Kız Yurdu (Kız) - İZMİR 177 300
  2 Urla Yurdu (Kız-Erkek) - URLA 132 190
  3 Manisa Yurdu 6. Kız Bloğu (Kız)-MANİSA 132 190
  4 Köprübaşı Öğrenci Yurdu (Kız)-MANİSA 156 250
  5 Manisa-Muradiye Öğrenci Yurdu (Kız-Erkek)-MANİSA 156 250
  6 Salihli Öğrenci Yurdu (Kız) -MANİSA 156 250
  KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Erciyes Yurdu D Blok (Erkek) -KAYSERİ 132 190
  2 Sivas Yurdu A,B,C,D Blokları (Kız) - SİVAS 171 250
  3 Suşehri Yurdu (Kız-Erkek) - SİVAS 144 225
  4 Yıldızeli Yurdu (Kız-Erkek) - SİVAS 144 225
  5 Nevşehir Yurdu-Avanos D Blok (Kız) - NEVŞEHİR 177 350
  6 Yozgat Yurdu B,C,D Bloklar (Kız-Erkek) -YOZGAT 132 190
  KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Aksaray Cemaleddin Aksaray-İ Öğrenci Yurdu(Karma)-AKSARAY 138 265
  MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Adıyaman Yurdu A,B,C,D Bloklar(Kız)-ADIYAMAN 141 250
  2 Kahta Yurdu (Kız-Erkek)-ADIYAMAN 138 225
  SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 İlkadım Yurdu C Blok (Kız)-SAMSUN 132 190
  2 Atakum Yurdu A,B,C Blok (Kız) -SAMSUN 126 190
  3 Atakum Yurdu D Blok (Erkek) -SAMSUN 132 190
  4 Merzifon Yurdu 1.Blok(Kız)-AMASYA 123 180
  5 Sinop Yurdu B,C ve D Blok (Kız-Erkek) - SİNOP 144 225
  6 Terme Yurdu (Kız-Erkek) -SAMSUN 123 180
  7 Tokat GOP Yurdu 7. Blok (Kız)-TOKAT 156 225
  8 Tokat GOP Yurdu Bedriye ÜSTÜN Bloğu (Kız)-TOKAT 189 270
  9 Erbaa Yurdu 126 220
  10 Çarşamba Yurdu 126 190
  TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Trabzon Yurdu 1,2,3.Bloklar (Kız-Erkek)-TRABZON 126 250
  2 Yomra Kanuni Yurdu (Kız-Erkek) -TRABZON 153 225
  3 Doğu Karadeniz Yurdu (Kız-Erkek) -TRABZON 165 250
  4 Giresun Yurdu B Blokı (Kız)-GİRESUN 129 190
  5 Giresun Sahil Yurdu B,C Blokları (Kız-Erkek)-GİRESUN 129 190
  6 Rize Yeşilçay Yurdu (Kız-Erkek)-RİZE 144 225
  7 Rize Yurdu Derepazarı Kaptan A.Bayraktar Bl.(Erkek)-RİZE 144 250
  8 Rize Pazar Yurdu (Kız)-RİZE 126 250
  9 Beşikdüzü Öğrenci Yurdu(Kız-Erkek) 144 250
  10 Of Öğrenci Yurdu (Kız-Erkek)- 144 250
  11 Artvin Yurdu (D Blok)(Kız-Erkek) 144 250
  VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Malazgirt Yurdu A Blok (Kız) - MUŞ 183 225
  ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
  1 Zonguldak-Karaelmas Yurdu(1.2.3 Erkek-4.5.6 Kız)-ZONGULDAK 138 200
  2 Bartın Yurdu A,B Blok (Kız-Erkek)-BARTIN 138 200
  3 Bahaddin Gazi Yurdu (Kız-Erkek)-KARABÜK 138 200
  GENEL YURTLAR 105 175

   

   

   

  LEFKE YURDU
  ADRES Lefke Avrupa Üniversitesi Kampüsü Gemikonağı Yerleşkesi Lefke/KKTC
  TELEFON 0392 660 20 00/2216
  FAX 0392 660 20 69
  YURT ÜCRETİ 189
  DEPOZİTO 380

   

  HER ÖĞRETİM YILINDA BU ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENECEKTİR.


  Depozito Nedir?

  Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan paradır.

  Depozito miktarı her yıl aylık yurt yatak ücretine paralel olarak değişebilir. Depozito farkı yurtta kayıtlı öğrencilere tamamlattırılır.

  Bildirilen sürede (en son Aralık ayı içerisinde) depozitosunu tamamlamayan öğrencilerin yurttaki mevcut depozitosu irat kaydedilerek, yurtla ilişiği kesilir. Bu sebeple ilişiği kesilen öğrenciler 10 gün içerisinde yeniden başvurmaları ve boş yer bulunması halinde yurtta barındırılırlar.


  Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler

 • Devletin koruması altındaki öğrencilerden, şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.
 • Yurtlarda barınan kesin kayıtlı öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar ve zorunlu sebeplerle ödeme güçlüğüne düşenlerden yurt ücreti alınmamasına Genel Müdür'ün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

  İzin İşlemleri:

  Kurum yurtlarında barınan öğrencilere, yüksek öğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile haftasonu (Cumartesi-Pazar ve diğer resmi tatiller hariç) , bir öğretim yılında toplam 60 güne kadar izin verilebilmektedir.

  Hafta boyunca derslere sürekli devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, devam etmekte oldukları yükseköğretim kurumlarından, dersi olmadığı günlere ait resmi yazı getirmeleri halinde almış oldukları izin 60 günlük izin süresine dahil edilmez.


  Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeplerle Yurtla İlişiği Kesilir?

 • Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,
 • Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi hakkında mahkumiyet kararı verilenlerin,
 • Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,
 • Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,
 • Devam etmekte oldugu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanlar ile okulla ilişiği kesilenlerin, yurtla ilişiği kesilir.

  Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?

 • Kaydı yapılan öğrenciye kalacağı oda ve yatak numarası yurt idaresince bildirilmektedir.
 • Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir.
 • Nevresim takımı, yastık ve battaniye yurt malzeme deposundan verilmektedir.

  Küçük İşletmeler :

  Kurum yurtlarında bulunan lokanta - kantin, kafeterya, çamaşırhane, fotokopi, ayakkabı tamiri, terzi, bilardo, internet kafe vb. işletmeler öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılamak üzere hizmet vermektedir.


  Yurtların Reorganizasyonu

  Kurumumuzun hedefi yüksek öğrenim gençliğinin bulunduğu tüm il ve ilçelerde yurt açmak ve başvuruda bulunan tüm yüksek öğrenim gençliğinin barınma sorunlarını çağın gereklerine uygun şekilde inşâa edilmiş ve donatılmış yurtlar vasıtasıyla çözüme kavuşturmaktır. Bu doğrultuda yatırıım programları ve bütçe imkânları dahilinde yurt açma, mevcut yurtları rehabilite etme ve hali hazırda ranzalı yatak sistemi kullanılan yurtlarda karyolalı yatak sistemine geçme çalışmaları sürdürülmektedir.

  Kurum yatırım programı çerçevesinde yaptırılıp öğrenci hizmetine verilen yurtlarda öğrenci yatakhanelerinde ahşap karyolalı yatak sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bundan böyle hizmete açılacak yurtların donatımında ahşap karyolalı yatak sistemi kullanılacak olup, imkânlar doğrultusunda tüm odaların suit oda şeklinde döşenerek içlerinde duş, wc ile Tv ve buzdolabı bulunmasının sağlanması, ahşap komidin, sandalye ve dolaplarla döşenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

  Kurum yurtlarında kullanılmakta olan pamuk yastıkların yerine; yıkanma imkanı bulunmasından dolayı, bakteri ve mikroplardan arındırılması kolay olan hijyenik elyaf yastıkların kullanılmasına başlanmıştır. Tüm yurtlarda pamuk yastıkların elyaf yastığa dönüştürülmesinin 2 yıl içinde tamamlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca kız ve erkek öğrenciler için ayrı renklerde niteliği daha iyi olan yeni nevresim takımlarının kullanılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.


  İŞTE İL İL ÖĞRENCİ YURTLARI. YURDU GÖRMEK İÇİN TIKLA. http://www.kyk.gov.tr/kyk/harita/index.html
    • Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2012, 00:00
  YORUM EKLE
  YORUMLAR
  xxx
  xxx - 6 yıl Önce

  ahhh kyk ahhh 676. yedek verdii bnaa :)

  esmer çiçek
  esmer çiçek - 6 yıl Önce

  yaa bana yüksek ücretli yurt çıktı o ne demek çok mu pahalı

  merve
  merve - 6 yıl Önce

  Kyka yurtlarnn odaları kaç kişilk

  melek
  melek - 5 yıl Önce

  Haftasonu izni cumartesi pazar ya peki.cuma aksamindan yada aksamustu cikilabiliyormu onun icin izin mi aliacak haftasonu tatili nasil oluyor bilgilendirirmisiniz

  onemli degil
  onemli degil - 4 yıl Önce

  Kucuk illerdeki yurtlarin odalari tek bir standartta degil. Yani iki kisilik odada var. Uc kisilik dort kisilik odada var bazi odalar cok kucuk bazi odalar normal. Genel yurdun ucreti 130 lira. Yuksek ucretli yurtlarin ucretide odada kalan ogrenci sayisina gore degisir amw arada ucurum olmaz iki sene once arastirmistim arada yetmis yuz lira gibi bi fark vardi. Yuksek ucretli yurt ciktigi iyi olmus elli yuz liralik bir farki dusunmeyeceksen. Cunku genlel yurtlarda dagdan inme insan cok. Hafta sonu izin isteme falan kolay hemen izin verirler onlara gore yurtta ne kadar az ogrenci olursa o kadar az sorun var demektir. Ulkemizde muhtar olamayacak adam devletin basi olabildigini dusunurseniz yurtlardaki yoneticilerin kalitesini hayal edebilirsiniz :-)

  ipek mengeçin
  ipek mengeçin - 4 yıl Önce

  polis olmak istiyorum küçüken hep polis olamk istiyordum inşalah olurum çünkü benim oydu

  ipek mengeçin
  ipek mengeçin - 4 yıl Önce

  nekadar zormus

  ipek
  ipek - 4 yıl Önce

  çok pahalı çok zor okumak yaaaaaaaaa.("polis.) zoru basarmaktır herseyden önemli


  SIRADAKİ HABER