Açıköğretimde Okuyanlar Dikkat! AÖF, Tamamıyla Dijital Kitap Sistemine Geçti

Açıköğretim Fakültesi yapmış olduğu açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde itibaren tamamıyla dijital kitap sistemine geçileceğini belirtti. Yeni sistemle öğrenci başına maliyet 225 TL'ye inecek.

Açıköğretimde Okuyanlar Dikkat! AÖF, Tamamıyla Dijital Kitap Sistemine Geçti

Bilimsel bilginin devamlı güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkemizde yeni yönetim sistemine geçişin beraberinde getirdiği ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemeler güncelliğini hızla yitirmektedir. 

Öğrencilerimize daha güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek, kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve her sene milyonlarca kitap basılması sebebiyle doğaya verilen zararı en aza indirmek ve kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilerimize basılı kitap vermek yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacaktır.

Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve halihazırda 275 TL olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 TL'nin üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 TL'ye düşürülecektir. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

Açık ve uzaktan öğrenme alanında ülkemizde öncü olan ve dünyada sayılı örnekler arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerinin zaman ve mekandan bağımsız olarak güncel ve nitelikli bilgiyi alabilmeleri için dijital teknolojilerden yararlanma imkanlarını sonuna kadar kullanmakta; son yıllarda uygulamaya koyduğu ve anlık güncellenebilen binlerce online ders içeriğinin paylaşıldığı Anadolum e-Kampüs Sistemiyle alana dair sahip olduğu birikimin farklılığını ortaya koymaktadır.

DİJİTAL TERCİH EDİLDİ

Anadolum e-Kampüs Sistemi uygulamaya geçmesi ve e-öğrenme malzemeleri ile ders kitaplarının internet ortamında sunulmaya başlamasından sonra, öğrencilerimizin basılı kitap almak yerine dijital malzemelerden yararlanmayı tercih ettikleri gözlemlenmiştir. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde her sene milyonlarca kitap basılmakta, ekonomik yönden çok ciddi maliyet oluşturan bu kitapların basımı için kesilen on binlerce ağaç, ekonomik maliyetin ötesinde çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 

Dijital öğrenme malzemelerini tercih ederek basılı kitaplarını bürolarımızdan teslim almayan öğrencilerimizin sayısı her sene bir önceki seneye göre %40 oranda artmaktadır.

Kamu yararı ilkesi gereği elde kalan basılı materyalin tekrardan kullanılması gerekmekte; bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkemizde yeni yönetim sistemine geçiş ile ilgili yaşanan ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri gibi nedenlerle mevcut basılı malzemeler hızla güncellenememekte ve basılı kitapların bir sonraki dönemde kullanılması imkansız hale gelmektedir. 

Bu nedenlerle, en güvenilir ve güncel bilimsel bilgiyi topluma sunmayı amaç edinmiş olan Üniversitemiz, her an güncel bilgiyi içerme ve gerektiğinde düzeltme imkanı sunan etkinliği kanıtlanmış olan dijital kitap sistemine tamamıyla geçme kararı almıştır.

Bu kararın alınmasındaki bir diğer etken kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselişin öğrencilerden alınan öğretim giderlerinde artış yapmayı kaçınılmaz kılmasıdır. 

Öğrencilerimizin açık ve uzaktan öğretim hizmetleri için ödedikleri giderlerle; sınavların organizasyonu, her bir sınavda 500 bin kamu görevlisinin ücretli görevlendirilmesi, ders içeriklerinin üretilmesi, kitap basımı, ders anlatım videolarının üretilmesi, soruların yazdırılması, uygun internet altyapısının kurulması ve sürdürülmesi gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kalemi de ortadan kaldırılmış olacaktır.

ÖĞRETİM GİDERLERİ DÜŞÜYOR

Uzun zamandır yapılan altyapı çalışmalarımızın sona ermesiyle 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla kitaplarımız öğrencilerimize dijital ortamda sunulacaktır. 

Öğrencilerimiz kitaplarının en güncel hallerine pdf, html5, e-pub, mobil gibi çok çeşitli formatlarda ulaşabileceklerdir. Örnek bir ders içeriğimize https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Ayrıca, önceden basılmış olan ve mevzuat değişikliklerinden etkilenmeyen kitaplarımız ise stoklarımızla sınırlı kalmak kaydıyla http://kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinden öğrencilerimize ve kitaplarımızdan yararlanmak isteyenlere sunulacaktır. 

On binlerce ağaç kesilmekten kurtarılacağı gibi öğretim giderine yapılması gereken artış da yapılmamış olacaktır. Hatta bunun öğrencilerimize olumlu bir yansıması, 2018-2019 öğretim yılından itibaren halihazırda 275 TL olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda, 350 TL'nin üzerine çıkması öngörülen öğretim giderinin 225 TL'ye düşürülmesi şeklinde olacaktır.

En güncel eğitim teknolojilerini her zaman hızlı ve etkili bir şekilde kullanmış olan öğrencilerimizin bundan sonra da başarılarının artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Kaynak : SGK Rehberi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER