İLKÖĞRETİMDE 5+3 GERİ Mİ GELECEK ?

4+4+4 sisteminden 5+3+4 sistemine mi geçiliyor?

İLKÖĞRETİMDE 5+3 GERİ Mİ GELECEK ?
 Eğitim sisteminde bir değişiklik yapılacak mı?

 

Son günlerde değişik basın-yayın organlarında 4+4+4 eğitim sisteminden, 5+3+4 sistemine geçileceği konusunda haberler çıkmaya başladı. Gerçi MEB'den bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı ama bu haberlerin özellikle de internet medyasında çok okunan eğitim sitelerinde yayınlanması, haberlerin doğruluk payının olabileceğini gösteriyor.

 

Sistemde yapılması düşünülen değişikliğin nedenleri arasında özellikle öğretmen dağılımında yaşanan adaletsizlikler, binlerce öğretmenin norm kadro fazlası haline gelmesi, ortaokul 1.sınıf öğrencilerinin ve branş öğretmenlerinin karşılıklı olarak kaynaşamaması, bazı derslerde yaşanan başarı düşüşleri gibi nedenleri sıralayabiliriz.

 

4+4+4 eğitim sisteminin getirdiği yeniliklerden biri olan, 60-66 aylık çocukların ilkokula başlamasıyla ilgili olarak ilk bilimsel araştırma; Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Emine Gül Kapçı ve arkadaşları tarafından, “İlkokul Birinci Sınıfa Farklı Yaşlarda Başlayan  Çocukların Ruhsal ve Sosyal Gelişim ile Akademik Benlik Algıları Açısından Karşılaştırılması” başlığıyla yapılmıştı (Kapçı ve diğerleri, 2014).

 

 Araştırmada, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, 5 ve 6 yaşında ilkokula başlayan çocuklar, çeşitli duygusal, sosyal, davranışsal ve okul sorunları açısından karşılaştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre; 5 yaşındaki çocukların 6 yaşındaki çocuklara göre sorun yaşadıkları alanlardan bazıları şöyle; “Ev ödevlerini yapamama, matematiği kavrayamama, harf-kelimeleri doğru yazamama, okuma güçlükleri, dikkat dağınıklığı, sınıfta  yerinde oturamama, düşünmeden hareket etme, kontrolünün zor olması, yetişkinlerin isteklerine karşı gelme, sırasını bekleyememe, diğer çocukları rahatsız etme, arkadaşları tarafından istenmeme, oyunlara alınmama, söylenenleri yapamama, baş ağrıları, unutkanlık, kolayca sinirlenme, yorgunluk, diğer çocukların canını acıtmaya çalışma, huzursuzluk, öğrendiklerini hemen unutma, ürkeklik, korkma, her şeye ağlayarak tepki verme, ruh halinin hemen değişmesi, diğer çocukları işlerine ve oyunlarına müdahale etme gibi.” (Kapçı ve diğerleri, 2014).

 

4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili olarak yapılan bir başka araştırma ise Yrd. Doç. Dr. Soner Doğan ve arkadaşları tarafından yapılan “4+4+4 Eğitim Sisteminin Okul Paydaşlarına Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Yönetici Görüşlerine Göre İncelenmesi” başlıklı araştırma (Doğan ve diğerleri, 2014).

 

Amacı, 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan yeni eğitim sisteminin öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve yöneticilere olumlu ve olumsuz etkilerini yöneticilerin kendi ifadelerine dayalı olarak betimlemek olarak belirlenen araştırmada, şu sorulara yanıt aranmış:


1- Yöneticilerin 4+4+4 eğitim sistemi hakkındaki düşünceleri nelerdir?


2- Yönetici görüşlerine göre 4+4+4 eğitim sisteminin öğretmenler, öğrenciler, veliler ve yöneticiler açısından olumlu etkileri nelerdir?


3- Yönetici görüşlerine göre 4+4+4 eğitim sisteminin öğretmenler, öğrenciler, veliler ve yöneticiler açısından olumsuz etkileri nelerdir?

 

Yapılan çalışma sonucunda kimi tespitler ve bu tespitler sonucunda şu öneriler yapılmış;


1- Fiziki mekânların eğitim- öğretim faaliyetlerine uygun hale getirilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması,


2- Alan değiştiren öğretmenlerin kendi alanlarına dönmelerinin sağlanması,


3- Okula başlama yaşının tekrara 72 aya çıkarılması,


4- Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi,


5- Beşinci sınıfların dersine giren branş öğretmenlerinin ilgili kademede öğrenim gören öğrencileri ve beşinci sınıf müfredatını tanımalarını sağlayacak seminerler düzenlenmesi,


6- Özellikle rehberlik servislerinin daha işlevsel hale getirilerek ortaokula geçen öğrencilerin uyum sorunlarına yönelik çalışmalar yapılması,


7- Bütün meslek liselerinin ortaokul düzeyinde yapılandırılması,


8- Ortaokula geçişlerde velilerin bilgilendirilerek öğrencilere sağlıklı bir yönlendirme yapılması,


9- Müfredatın hafifletilerek okula giriş ve çıkış saatlerinin tekrar düzenlenmesi,


10- Seçmeli derslerin içeriğine göre uygun derslikler hazırlanması,


11- Ortaokula giden öğrencilere yatay geçiş hakkı verilmesi önerilebilir.

 

Bu önerilerden de anlaşılacağı üzere, sorun ve önerilerin önemli bir kısmı ortaokula geçen öğrenciler, öğretmenler ve bu öğrencilerin velilerine ilişkindir.

 

Zaten uygulamanın ilk yılında 60 aylık çocukların okula başlamasıyla ilgili kimi revizyonlara gidilmişti. Uygulamada aksaklıklar ortaya çıktıkça ve bu alanda yapılan araştırmaların sayısı arttıkça başta ilkokulların 5 yıla çıkarılması, ortaokulların 3 yıla indirilmesi, zorunlu ve seçmeli ders saatlerinin yeniden 30 saate indirilmesi gibi değişikliklerin gündeme gelmesi beklenmelidir.

 

Biz de yukarıdaki tespitlere katılıyor ve eğitim sistemimizin 5+3+4 şeklinde belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Kaynaklar

 

Doğan, S. Uğurlu, T.C, Demir, A. (2014) Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2014 13(1):115-138

 

Kapçı, E.Gül (2014) Söyleşi, Eleştirel Pedagoji, Sayı:31, Ocak-Şubat 2014

 

Abdullah DAMAR

ajanskamu.com
Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
öğretmen
öğretmen - 6 yıl Önce

öğrencilerin çok çok ama çooook olumsuz etkilendiği ve soğumaya başladıkları kesin.Yazıda söylenen olumsuzlukları aynen öğrencilerim yaşamaktadır.1-2-3-4/A sınıf öğretmeni

SIRADAKİ HABER