Öğrenciler Teknolojiye İzmir İl MEM'de Yön Verecek

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “STEM Akademi İzmir” projesi kapsamında sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri tarafından Okul Öncesi ve İlkokul Çalışmaları kitapçıkları hazırlanarak yayımlandı.

Öğrenciler Teknolojiye İzmir İl MEM'de Yön Verecek

İzmir İL Milli Eğitim Müdürlüğü “STEM Akademi İzmir” projesi ile minik öğrenciler Teknolojiye yön verecek ve hazırladıkları el kitapçıkları ile STEM ile ilgilenen tüm öğretmenlerin işlerini kolaylaştırdı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Eğitim sistemi içerisinde yaratıcı, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirilmesi için okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğretim yöntemimizin niteliğini arttıran her çalışma büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple eğitim sisteminin her kademesinde çocuklarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik katkıların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizim öğrencilerimiz, dünyadaki akranları ile her alanda rahatça rekabet edebilecek potansiyele sahiptir. Yeter ki ihtiyaç duydukları desteği onlara verelim. İnanıyorum ki öğrencilerimiz gelecekte ülkemizi Endüstri 4.0 alanında dünyada söz sahibi yapacaktır.” diyerek e-kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan’ın koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında düzenlenen eğitimlerde Prof. Dr. Hülya Yılmaz, ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Doç. Dr. Yasemin Allsop, Prof. Dr. Selçuk Özdemir ve Dr. Nilay Muslu gibi birbirinden değerli hocalar yer aldılar.

Dünyada Endüstri 4.0 olarak bilinen insan gücünün yerini makinelerin almaya başladığı dönemimizde, bireylerden beklenen nitelikler giderek farklılaşmıştır. Eğitimde, yaşanan değişimlere uyum sağlayacak, ihtiyaç duyulan nitelikleri taşıyacak bireyleri yetiştirmek gittikçe zorunlu hale gelmiştir. Ülkeleri öne geçirecek alanlar olarak belirtilen fen bilimleri (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik(math) birbirine entegresi olan, yeni yaklaşımlardan STEM Eğitiminin önemi son dönemlerde giderek artmıştır. STEM Eğitimi öğrencilerin araştırma, sorgulama, keşfetme, yeni teknojiler üretme yeteneklerini geliştirmeyi, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler ile donatmayı hedeflemiştir. Dünyada ve ülkemizde son dönemlerde STEM Eğitimi il ilgili uygulamalar giderek yaygınlaşmıştır.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimince STEM Akademi İzmir projesi kapsamında, Hedef Eğitimde Değişim Eğitimde Dönüşüm sloganıyla STEM Eğitimi çalıştayları düzenlemiştir.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya YILMAZ ve İON Akademi Kurucusu Ali Rıza ERSOY katılımları ile Özdere Aria Claros Otelinde 24-25 Mart 2018’ de STEM Akademi Çalıştayı I, ALLSOP Lecturer İn Education UCL. Computing lead. Co- editör IJCSES Journal öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin katılımıyla, Konak Best Western Otelinde 8 Nisan 2018’de STEM Akademi Çalıştayı II Londra Örneği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR katılımıyla 25 Nisan 2018’ de Karşıyaka Öğretmenevinde Disiplinlerarası Bilgi ve Beceri Üretimi Çalıştayı yapılarak okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine STEM, robotik ve kodlama eğitimleri verilmiştir.

STEM Akademi İzmir projesi ile okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Ekibi ve Muğla Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Nilay MUSLU’ nun katılımıyla, 21-22 Nisan 2018’de Okul Öncesi ve İlkokul STEM İçerik Geliştirme Çalıştaylarında okullarda uygulanabilecek STEM Etkinlikleri geliştirilmiştir. Tüm bu çalışmaların ürünü olarak, okul öncesi ve ilkokullara yönelik “STEM Akademi İzmir Okul öncesi ve İlkokul Çalışmaları” e- kitapçığı hazırlanarak yayınlanmıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde sınıflarında STEM Eğitimi uygulamaları yapacak okul öncesi ve sınıf öğretmenleri için bu e-kitapçıklar rehber niteliğinde başucu kitapçığı olarak sunulmuştur.

STEM Akademi İzmir Okul öncesi Çalışmaları e- kitapçığı linki:

https://izmirarge.meb.gov.tr/www/mudurlugumuz-arge-birimince-okul-oncesi-ogretmenlerimize-yonelik-hazirladigimiz-stem-el-kitabimiz-yayinda/icerik/163

STEM Akademi İzmir İlkokul Çalışmaları e- kitapçığı linki:

https://izmirarge.meb.gov.tr/www/mudurlugumuz-arge-birimince-sinif-ogretmenlerimize-yonelik-hazirladigimiz-stem-el-kitabimiz-yayinda/icerik/164

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER