Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okullarının Yönetim Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı öğretmenevi ve akşam sanat okullarının yönetim, işleyiş ve denetimine ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okullarının Yönetim Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi

Buna göre, öğretmenevi ve akşam sanat okullarında misafirlerin öncelikle konaklama ihtiyacıyla birlikte yiyecek, içecek, toplantı, organizasyon ve diğer sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile yükseköğretim kurumları öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj çalışması yapmalarına ve çırak öğrencilerin beceri eğitimine imkan sağlanması amaçlanıyor.

Kurum personeli, kurumun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olarak kurum müdürü tarafından belirlenecek görev tanımında yer alan iş ve işlemleri yapacak ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Kurumdan sorumlu müdürler, harcama yetkilisi olarak kurumun idari, mali ve diğer iş ve işlemlerini mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerine uygun biçimde yürütecek, kurumun personel istihdamı ile çalışanların özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlayacak.

İşin özelliğine göre mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olanların öncelikle istihdam edilmesini sağlamaya çalışacak müdürler, kurum personeli için sosyal, kültürel ve meslek alanlarında geliştirici güncel çalışmalar yapacak, yıl içerisinde görev alanlarının gerektirdiği kurs, seminer ve benzeri eğitimler ile diğer faaliyetlere personelin katılımını sağlayacak.

Eğitim çalışanları ve eğitim çalışanı yakınları öncelikli olarak yararlanabilecek

Her kurumda konaklama ünitesinin yanı sıra binanın fiziki imkanlarına ve çevrenin ihtiyaçlarına uygun olarak yemek salonu, kantin, kütüphane, çok amaçlı salon, oturma, dinlenme ve bilgisayar odaları, berber, kuaför, bahçe, havuz, çocuk oyun alanı, sauna, kafeterya, spor salonu, otopark ve benzeri üniteler açılabilecek.

Kurumların hizmet ünitelerinden eğitim çalışanları ve eğitim çalışanı yakınları öncelikli olarak yararlanabilecek.

Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda rahatsızlığını raporla belgeleyen kamu çalışanı ve kamu çalışanı yakınları ile refakatçisine, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıla ait Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde belirtilen taban fiyattan az olmamak kaydıyla tabi oldukları ücret tarifesi üzerinden yüzde 20 oranında indirim uygulanabilecek.

Organizasyonlarda kamu ücretinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli ücret uygulanacak

Bakanlık projeleri doğrultusunda yapılacak etkinlikler, yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları, yarışmalar, kültürel faaliyetler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim amaçlı düzenlenen konferans, panel, çalıştay gibi çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek organizasyonlara yönelik kamu ücretinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli ücret uygulanacak.

Doğrudan ya da internet, telefon veya diğer iletişim araçları ile kuruma rezervasyon yaptıranlardan konaklama ücreti nakit olarak, kredi kartı ile veya kurumun banka hesabına yatırılmak suretiyle peşin olarak tahsil edilecek.

Konaklama tarihinden 5 gün öncesine kadar konaklama rezervasyonlarını iptal ettirenlere peşin yatırdıkları ücretin tamamı iade edilecek. Rezervasyonlarını konaklama tarihine 5 günden daha az süre kalınan dönem içinde iptal ettirenlere ise peşin yatırdıkları ücret yüzde 20 kesinti yapılmak suretiyle iade edilecek.

Konaklama, belirtilen çıkış tarihinden önce sonlandırılmak istendiğinde en geç saat 11.00'e kadar kuruma bilgi vermek kaydıyla peşin alınan konaklama ücretinin konaklanmayacak günlere ait kısmı yüzde 20 kesintili olarak geri verilecek.

Düğün, konferans gibi büyük organizasyon gerektiren rezervasyonlarda ise en az 45 gün önce kuruma bildirilmesi halinde tahsil edilen ücret iade edilecek. 45 günden daha kısa süre içerisinde iptal edilen organizasyon hizmetleri için peşin yatırılan ücret yüzde 20 kesinti yapılmak suretiyle geri ödeme yapılacak.

Konaklama ünitesinden faydalanmak isteyen engelliler ve aynı odada birlikte konaklayacak yakınlarının da indirimlerden faydalanabileceği kurumların en az bir odası engelli odası olarak düzenlenecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 22:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER