Yüksek Öğretim Kurulu, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Duyuru Yayımladı

22-27 Şubat 2019 tarihleri arasında ADAY’lar, ÜNİVERSİTE’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) üzerinden sınav başvurularını yapacak ve 100 (yüz) TL sınav ücretini ödeyecektir. 

Yüksek Öğretim Kurulu, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Duyuru Yayımladı

Ödeme işlemi, ÜNİVERSİTE’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav başvurusu esnasında kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarihler arasında başvuru sürecini tamamlamayan ADAY’ların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Sınav başvurusundan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan ADAY’ların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmamasının sorumluluğu ADAY’lara aittir.

18-22 Mart 2019 tarihleri arasında ADAY’ların kimlik bilgileri, sınava girecekleri yer, zaman bilgileri ve sorumlu oldukları sınav konularını içeren “Sınav Giriş Belgeleri”, ÜNİVERSİTE tarafından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ADAY’ların erişimine açılacaktır.

ADAY’ların sınavda uyması gereken kurallar Ek-1’de verilmektedir.

Görevde Yükselme Sınavı 80 (seksen) adet, Unvan Değişikliği Sınavı 50 (elli) adet soru içerecektir. Sınav soruları çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı olacak şekilde ÜNİVERSİTE tarafından hazırlanacak/hazırlatılacaktır.

Görevde yükselme sınavında soru dağılımı, YÖK’ün resmi internet sayfasında (www.yok.gov.tr) 13 Aralık 2018 tarihinde ilan edilen konu başlıklarından Anayasanın yükseköğretime ilişkin maddeleri ile yükseköğretim mevzuatından yaklaşık %50, diğer konu başlıklarından da yaklaşık %50 şeklinde olacaktır. Unvan değişikliği sınavında ise ilgili alanlara ait sorular yer alacaktır.

Sınav, 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da, ADAY’ların bağlı bulundukları kurum/kuruluşlarına göre belirlenmiş olan aşağıdaki tabloda yer alan 14 (ondört) sınav merkezinde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. 

ADAY’lar arasından ÜNİVERSİTE’nin Eskişehir dışında görev yapan personelinin sınav merkezleri, ÜNİVERSİTE tarafından belirlenecektir. ADAY’lar farklı bir sınav merkezi tercih edemezler.

Görevde yükselme sınavına katılan ADAY’lara 120 (yüzyirmi) dakika, Unvan Değişikliği sınavına katılan ADAY’lara ise 75 (yetmişbeş) dakika sınav süresi verilecektir.

ADAY’lar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadır. 

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlileri tarafından yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

DUYURU

Cevap kâğıtlarının ve sınav tutanaklarının değerlendirilmesi ÜNİVERSİTE tarafından yapılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden ADAY’lar değerlendirmeye ve sıralamaya alınmayacaktır.

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak, puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacak, yuvarlama yapılmayacak, puanın küsuratlı olması halinde virgülden sonra iki hane dikkate alınacaktır. 

Yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru(lar) olması durumunda, bu soru(lar) doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.

25-29 Mart 2019 tarihleri arasında sınav soruları ve cevap anahtarları, ÜNİVERSİTE’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ADAY’ların erişimine açılacaktır. Aynı tarihler arasında ADAY’lar tarafından sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlarını yapacaklardır.

Sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlar hakkında yapılan değerlendirmenin sonucu, ÜNİVERSİTE tarafından ADAY’lara ve YÖK’e iletilecektir.

Sınav sonuçları, YÖK’ün resmi internet sayfasında ilan edilecek, YÖK tarafından KATILIMCI’lara iletilecek ve KATILIMCI’lar tarafından ADAY’lara ayrıca duyurulacaktır.

ADAY’lar sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını, sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) işgünü içinde ÜNİVERSİTE’ye yapabileceklerdir. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar hakkında ÜNİVERSİTE tarafından yapılan değerlendirme sonuçları ADAY’lara ve YÖK’e iletilecektir.

ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, yukarıda belirtilen süreler içinde, Aday İşlemleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. 

Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü için ilgili web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla ÜNİVERSİTE’ye KDV dâhil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖK’ün resmi internet sayfası ve ÜNİVERSİTE’nin Aday İşlemleri Sisteminde yer alan duyurular, ADAY’lara tebliğ niteliğindedir.

Yazılı sınavdan sonra yapılacak olan sözlü sınav aşaması KATILIMCI’lar tarafından yürütülerek sonuçlandırılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER