MOBBİNG İLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) mobbing konusunda ülkemizde farkındalık oluşturmak için “Kamuda Mobbing İle Mücadele Birim Yetkilisi” sertifika programı başlatı

MOBBİNG İLE MÜCADELE EĞİTİMİ
İlgilenenlerin Sakarya üniversitesinin http://www.sausem.sakarya.edu.tr/3/56/KAMUDA-MOBBING-ILE--MUCADELE-BIRIM-YETKILISI  linkinden başvurabileceği “Kamuda Mobbing İle Mücadele Birim Yetkilisi” sertifika programıyla kamuda mobbing konusuna dikkat çekmek ve birim ile kurullarda görev alabilecek veya kamu personelinin bu konuda eğitim verebilecek düzeye gelmesi hedeflenmektedir.
                     
Mobbing; kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan eylemlerdir.
Kamuda mobbingin özel sektörden daha fazla olabileceği yönünde bir tespit yapılmaktadır, Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa ülkelerinde yaptığı araştırmada kamu yönetimi mobbingin en yüksek oranda yaşandığı sektör olarak belirtilmektedir, Kamuda kurum yapısı içinde ilerlemek isteyen birçok memur, kamu görevlileri çalışma arkadaşları ve üstleri ile sorun yaşayabiliyor. Dolayısıyla kamuda mobbingle mücadele için çok ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır... Konu hakkında Başbakanlık tarafından 2011/2 sayılı genelge yayınlanmış ve 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 417. Maddesi’nde mobbinge ilişkin düzenlemeler yer almıştır. Özellikle Başbakanlık genelgesi önemli bir etki meydana getirdi. Bu genelgeden sonra ilk Mobbing Komisyonu Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kuruldu. Başbakanlık genelgesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile sosyal tarafların katılımıyla İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu kurulmuştur.
Mobbing sorunuyla en yakından ilgilenen kurumların başında ÇASGEM (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) gelmektedir. Bu merkezin işyerinde psikolojik taciz olayı sonuç bildirgesine göre her kurumda mobbingle mücadele kurullarının oluşturulması ve "işyerinde psikolojik taciz eğitim merkezlerinin" kurulması yönünde görüş bildirilmiştir. Birçok üniversitemizde mobbing birimleri ve kurulları oluşturulmaya başlanmıştır.
Bahsedilen eğitim merkezi, birim ve kurullarda çalışacak olan personelin kurumları tarafından seçileceği göz önünde bulundurulursa personelin sertifikalı ve konu hakkında eğitim almış olması ilgili yerlerde görevlendirilme yapılırken tercih sebebi olabilecektir.
İnsanların mobbingin ne olduğunu tam olarak bilmemesi, mobbinge maruz kaldığında ne yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaması, mobbing kaynaklı hukuki bir sürece nasıl girmesi gerektiği gibi birçok meselenin temelinde Ülkemizde kamu ve özel sektörde ciddi bir mobbing eğitimi eksikliğinin olmasıdır. Ülkemizde yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan mobbing konusunda yetkili olmayan kurumların konu ile ilgili verdiği eğitimler devletin denetim mekanizmasına tabi tutulmalıdır. Herkesin mobbingle ilgili kurslar verebildiği bir ortamdan kaçınılmalıdır. Bu Eğitimler, Üniversiteler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) tarafından verilmelidir.
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)  bu konuda ülkemizde farkındalık oluşturmak için kurulacak olan eğitim merkezleri, birim ve kurullarda görev alabilecek veya kamu personelinin bu konuda eğitim verebilecek düzeye gelmesi için “Kamuda Mobbing İle Mücadele Birim Yetkilisi” sertifika programı başlatmıştır. Bu tür sertifika programların kamuoyunun ve çalışanların bilinçlenmesi açısından önem taşımaktadır.
 
Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER