BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENE HARCIRAH MÜJDESİ !

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Valiliklere gönderdiği yazı ile , sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılanların yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirdi.

BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENE HARCIRAH MÜJDESİ !
 Genel Müdürlüğün yayımladığı yazıda,
"Bakanlığımız ile üniversitelerimiz arasında yapılan protokol çerçevesinde ortaklaşa veya üniversitelerimizin kendilerince kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda bildiri/poster sunmak veya dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerimiz bulunmaktadır.
Söz konusu toplantılarda bildirileri/posterleri bilim kurullarınca kabul edilen yönetici ve öğretmenlerimiz, Bakanlığımıza başvurarak toplantılara kendi imkânları ile katılmalarının mali yönden aile bütçelerine yük getirdiğini, dolayısıyla en azından görevli/izinli sayılmak suretiyle yolluk ve yevmiyelerinin karşılanmasını talep etmektedirler.
Yönetici ve öğretmenlerimizin bilimsel toplantılara katılmaları; hem onların alan bilgilerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri hem de mesleki gelişimleri açısından yararlı olacağı düşünüldüğünden, personelimizin bu tür toplantılara katılmalarının Bakanlığımız politikaları açısından da uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle;
1.   Gerek Bakanlığımızla üniversitelerimizin iş birliğinde gerekse üniversitelerimizce yapılan
bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerimizin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması,
kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerimizin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde -kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla- yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemimize ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları uygun bulunmuştur." dedi. işet o yazı

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER