MEMUR YILLARCA REFAKAT İZNİ KULLANIP İŞE GELMEYEBİLİR Mİ?

MEMUR YILLARCA REFAKAT İZNİ KULLANIP İŞE GELMEYEBİLİR Mİ?

MEMUR YILLARCA REFAKAT İZNİ KULLANIP İŞE GELMEYEBİLİR Mİ?
Yakınları ağır bir kaza geçiren veya uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa yakalanan Devlet memurları, usulüne göre alınmış sağlık kurulu raporuna istinaden, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın talepleri üzerine refakat izni kullanabilmektedirler.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verileceğini ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılacağını hükme bağlamıştır. Refakat iznine ilişkin esaslar ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirlenmiştir.Refakat izninin süresine, bu iznin alınabileceği yakın sayısına ve refakat izni kullanımına esas olay sayısına ilişkin mevcut düzenlemeler, bu iznin kullanımında suiistimallere de neden olabilmektedir.Refakat izni süresiDevlet memurlarına bir defada verilebilecek refakat izni süresi en çok üç ay olabilmektedir. Ancak, bu sürenin bitiminde gerekli görülmesi hâlinde aynı koşullarda üç ay daha refakat izni verilebilir. Buna göre, memura aynı yakınının aynı hastalığı için verilecek refakat izninin toplam süresi en çok 6 ay olabilmektedir. Memur bu süreye kadar olan refakat iznini arka arkaya kullanılabileceği gibi farklı zamanlarda da kullanılabilir.Aynı kişinin farklı bir hastalığından dolayı yine toplam 6 aya kadar refakat izni alabilecek olan memur, farklı bir yakınının hastalığından dolayı da 6 aya kadar refakat izni kullanabilecektir.Öte yandan, refakat izni kullanmaya esas sağlık kurulu raporundaki sebebin farklı olması durumunda, memurun aynı yakınından dolayı sayı sınırlaması olmadan refakat izni kullanabilecektir.Özetle, aynı kişi için aynı olaydan dolayı en çok 6 aya kadar refakat izni alınabilirken, olayın veya kişinin değişmesi durumunda her defasında 6 aya kadar refakat izni kullanılabilmektedir. Olay ve kişi sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiş olması nedeniyle de, bu yolu kullanarak memurun çok uzun süre göreve gelmeden refakat izni kullanması söz konusu olabilecektir.Refakat izni kullanan memurun aylık ve özlük haklarının korunuyor olması nedeniyle, bazı memurların bu izni kullanırken, uygulamanın suiistimali yoluna gittikleri de görülebilmektedir.Memurunyeri.com'
Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER