23 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

23 Ekim 2013 Tarihli ve 28800 Sayılı Resmî Gazete

23 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
23 Ekim 2013 Tarihli ve 28800 Sayılı Resmî Gazete
 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI
—   Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye, Millî Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER
—  Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
—  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği
—  Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
—  Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ
—  Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)
 
İLÂNLAR
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER