ERKEK MEMUR KÜPE TAKABİLİR Mİ?

5 yıl önce derslere küpeli girdiği için maaş kesme cezası verilen öğretmenin İdare Mahkemesinde kazandığı davanın temyizine ilişkin Danıştay tarafından verilen kararda, İdare Mahkemesinin kararını onama şeklinde oldu.

ERKEK MEMUR KÜPE TAKABİLİR Mİ?
5 yıl önce derslere küpeli girdiği için maaş kesme cezası verilen öğretmenin İdare Mahkemesinde kazandığı davanın temyizine ilişkin Danıştay tarafından verilen kararda, İdare Mahkemesinin kararını onama şeklinde oldu.
 
Olayda, Manisa Necatibey İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmenin derslere küpe takarak girmesi sebebiyle, üç kez uyarıda bulunulmasının ardından aylıktan kesme cezası uygun görülmüştü. Verilen disiplin cezası ile birlikte ayrıca sınıf öğretmeninin tayini de bir köy okuluna yapılmıştı.
 
Küpe takmasına engel yok
 
Mahkeme konuya ilişkin kararında, kılık kıyafet kurallarının erkek ve kadın memurlar açısından ziynet eşyası, takı gibi giyim kuşam öğeleri yönünden herhangi bir yasaklama, sınırlama getirmediğini, davacının küpe veya yüzük takarak mesaiye gelmesinde engel bir durumun bulunmadığını vurguladı.
 
İdarenin yaptığı savunmada yer verilen, erkek memurun küpe takmasının 'örf ve adetlere aykırı olduğu' yönündeki görüşüne karşılık da "Süregelen zamanla etkileşime giren, değişen, çağın koşullarına adapte olan örf ve adetlerin, bu değişiklikleri ve ayrıca izafilikleri nedeniyle unsurlarının somut olarak belirlenmesi gereken, disiplin hukuku açısından ceza ihdas eden bir anlamda yorumlanamayacağı; kaldı ki davacının küpe takmasının mevcut örf ve adetlere ne şekilde aykırı olduğunu veya toplumun bütünü tarafından kabul görüp görmediğini de belirleyen bir dayanak noktasının bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca davacının taktığı küpe ile siyasi, dini, etnik manada herhangi bir mesaj verdiğine dair soruşturma raporunda bir tespit yapılmadığı, dolayısıyla temelinde suç olmayan bir konudaki uyarılara uymamasının, üzerine atılı suçun unsurlarını da oluşturmayacağı kanaatine varılmıştır" şeklinde gerekçeye Yer verilirken, dava konusu disiplin işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek, oybirliğiyle iptaline karar verildi. 
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER