HASTA MEMUR HAFTA SONU NEREDEN VE NASIL RAPOR ALABİLİR?

Hastalandığı için hafta sonu tatilinde hastalık raporu alması gereken memurların, alacakları raporların hangi hallerde geçerli sayılmayacağını bilmeleri önem taşımaktadır.

HASTA MEMUR HAFTA SONU NEREDEN VE NASIL RAPOR ALABİLİR?
Hastalandığı için hafta sonu tatilinde hastalık raporu alması gereken memurların, alacakları raporların hangi hallerde geçerli sayılmayacağını bilmeleri önem taşımaktadır.
 
Konuya ilişkin Kanun ve Yönetmelik düzenlemesi
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; düzenlenecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara hastalık izin verileceğine hükmederken, hastalık raporlarının hangi hallerde ve kimler tarafından verileceği ile süreleri ve bu konuya ilişkin diğer hususların yönetmelikle belirlenmesini öngörmüştür.
 
Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan düzenlemeler arasında ise;
 
*Yönetmelikteki usul ve esaslara uyulmadan alınan hastalık raporlarına istinaden hastalık izni verilemeyeceğinden,
 
*Memurların hastalık raporlarının, kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesinin esas olduğu; SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporların SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından onandığı takdirde geçerli olacağından,
 
*Tek hekim tarafından bir takvim yılı içerisinde memur hakkında her defasında en fazla 10 gün olmak üzere toplam 40 gün rapor düzenlenebileceğinden,
 
*Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınmasının zorunlu olduğundan
 
da söz edilmiştir.
 
Konuya ilişkin DPB görüşü
 
Devlet Personel Başkanlığı; hafta sonu tatilinde memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarına,  memuriyet mahalli dışındaki resmi veya özel sağlık hizmeti sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenecek hastalık raporlarına dayalı olarak hastalık izni verilebileceğine ilişkin mütalaalar vermiştir. Bu değerlendirme, tatil günlerinde hastalık raporlarının ancak acil servislerce düzenlenebilecek olmasına dayandırılırken, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının ise hastalık iznine çevrilemeyeceği ifade edilmiştir. 
 
Hafta sonu rapor nerelerden alınabilir?
 
Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri ve DPB görüşlerinden hareketle memurunyeri.com olarak konuyu değerlendirdiğimizde, hastalanan memurun hafta sonu tatilinde;
 
*Memuriyet mahalli içindeki veya dışındaki yerlerde bulunan resmi veya özel sağlık hizmeti sunucularından hastalık raporu alabileceğini,
 
*Bu raporun, resmi veya özel sağlık hizmeti sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenmesi gerekeceğini,
 
*Bu raporun, SGK ile sözleşmesi bulunmayan bir sağlık hizmeti sunucusunun acil servisi tarafından düzenlenmesi durumunda, raporun SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından onaylanmasıyla geçerlilik kazanacağını
 
söyleyebiliriz. Ayrıca, sağlık kurulu raporu gerektiren bir durumun olması halinde ise hafta sonu tatili sonrası ilgili sağlık kurumlarına başvuruda bulunulabilecektir. (Bu yazımızda, hafta sonu tatilinde tek hekim tarafından 10 güne kadar düzenlenebilecek hastalık raporu hallerine değinilmiştir.)
 
 Memurunyeri.com'
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER