KAYMAKAM, MEMURLARI İSTEDİĞİ ZAMAN TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR Mİ?

Kaymakam'ın Toplantıya Çağırma Zaman ve Usulü Nedir?

KAYMAKAM, MEMURLARI İSTEDİĞİ ZAMAN TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR Mİ?

1-Kamu kurumlarında çalışan Memur, Öğretmen ile Kamu görevlileri için İlçede Kaymakamlar, ilde Vali'ler Toplantıya çağırabilir mi?

2-Bu toplantıya Resmi Tatil günlerinde yapabilir mi ?
Bu konudaki tek düzenleme, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 40. maddesinde yapılmıştır. 40. madde hükmü şu şekildedir:

"Madde 40- Kaymakam, lüzum gördüğü zamanlarda ilçe idare şube başkanlariyle diğer memurları ve belediye ve ticaret ve ziraat odaları başkanlarını çeşitli işler ve kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere heyet halinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazifeden kaçınma sayılır. Toplantıda alınan kararlar valiye bildirilir."

Bu maddeye göre, Kaymakam lüzum gördüğü zamanlarda öncelikle hiyerarşik amir bulunması halinde hiyerarşik amirleri, yoksa diğer memurları toplantıya çağırabilir.

Uygulamada, "lüzum gördüğü zamanda ibaresi" kaymakamın istediği herhangi bir zaman olarak anlaşılmaktadır. Ancak memurların 657 sayılı Kanununda yer alan çalışma saatleri düşünüldüğünde bu takdir hakkının istediği her zaman olarak anlaşılması mümkün değildir.

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 99, 100 ve 101 inci maddelerinde memurların çalışma saatleri belirlenmiştir.

Ayrıca tatil günleri için çıkarılmış, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun bulunmaktadır.

Bu bağlamda, kaymakamlar olağan üstü haller dışında, toplantılarını her zaman mesai saatleri içinde yapmalıdır. Ancak olağanüstü durumlarda hafta sonu tatillerinde ve resmi tatil ile bayram günlerinde de toplantı yapılması mümkün olabilir. Bir örnek verecek olursa, yaşanan bir deprem veya sel felaketinde mesainin hafta içi mi hafta sonu mu olduğuna bakılmaksızın kaymakam tüm memurları toplayabilir.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar uyarınca;
1- Kaymakamlar, toplantılarını olağan durumlarda mesai saatleri içerisinde idare amirleri ile gerçekleştirmelidir.

2- Lüzum gördüğü zaman genel olarak mesai saatleri olarak anlaşılmalıdır.

3-Diğer memurların çağrılması, ancak hiyerarşik üstlerin bulunmaması halinde görevleri ile ilgili olarak toplantıya çağrılabilecekleri değerlendirilmektedir.

4- Resmi tatil günlerinde merasimlerle ilgili görevli olanların bu görevlerle ilgili olarak toplantıya çağrılabilecekleri yoksa toplantıya çağrılamayacakları değerlendirilmektedir.

5-Toplantı yetkisi mevzuat ile bağlı yetki olup keyfi bir yetki değildir. Tüm memurlar buna kaymakam ve valiler de dahildir. Görevlerini yasalarla düzenlenmiş çalışma saatleri içinde ifa etmek zorundadırlar.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER