MEMUR BAŞKA DEVLETİN RESMİ KURUMUNDA ÇALIŞABİLİR Mİ?

Devlet memurlarının, yabancı devletlerin resmî kurumlarında belli sürelerle görev alması mümkün olabilmektedir.

MEMUR BAŞKA DEVLETİN RESMİ KURUMUNDA ÇALIŞABİLİR Mİ?
Devlet memurlarının, yabancı devletlerin resmî kurumlarında belli sürelerle görev alması mümkün olabilmektedir.
 
Yabancı bir devletin resmi kurumunda görev alma
 
Memurlar, yabancı memleketlerin resmî kurumlarında kurumlarının muvafakatiyle görev alabilirler.
 
Memurun yabancı bir devletin resmi kurumunda görevlendirilebilmesi için;
 
-Görev yapılacak olan kurumun görevlendirme talebine ilişkin bir yazı olmalıdır. Böyle bir yazı olmadan sadece ilgili memurun talebi üzerine bu tür görevlendirmeye izin verilmez.
 
-Görevlendirilmeleri uygun görülenlere kurumları tarafından aylıksız izin verilir.  Aylıksız izin, ilgili Bakanın onayı ile verilir ve bu izin her üç yılda bir yine ilgili Bakanın onayı ile yenilenir.
 
-Yabancı devletlerin resmi kurumlarında görev alacak memurlara, memuriyetleri süresince en çok 10 yıl süre ile aylıksız izin verilebilir.
 
Yabancı bir devlette görev alanların memuriyete ilişkin hakları
 
Yabancı bir devletin resmi kurumlarında görevlendirildiği için kendilerine aylıksız izin verilen Devlet memurlarının kadrolarıyla ilişkileri devam eder.
 
Yabancı devletlerde bu şekilde görev yapılan süreler, bu sürelere ait primlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre  ödenmiş olması şartıyla, memurun fiili hizmet süresinden sayılır.
 
Bu görevlendirme nedeniyle kendilerine aylıksız izin verilen memurlar, görevlerine dönmek istemeleri halinde (aylıksız izin süresi bitmeden ya da izin süresi sonunda), boş kadro durumuna göre kurumları tarafından durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
 
Geri dönen memurların atamaları yapılırken, ilgili kadro için aranan seçme ve sınav gibi koşulların da yerine getirilmesi gerekir.
 
Yeniden göreve başlayan memurların yabancı devletlerin resmi kurumlarında geçirdikleri görev sürelerinin her yılı için 1 kademe ilerlemesi ve her 3 yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle değerlendirilir.
Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER