Sağlık Bakanlığı'ndan Meslek Hastalığı Genelgesi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tanısı ile tedavi gören ve yaşamını yitiren sağlık çalışanları meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına dair genelge yayımladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Meslek Hastalığı Genelgesi

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın imzasıyla gönderilen genelgede, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. maddesinde, "Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir." hükmüne yer verildiği belirtildi.

Vazife malullüğüne dair uygulamaların, aynı kanunun 47. maddesinde ele alındığı hatırlatılan genelgede, bu kapsamda çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma ya da çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalıların, illiyet bağının kurulması şartıyla "meslek hastalığı" ile "vazife malullüğü" kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabildikleri kaydedildi.

Genelgede, "Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Kovid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile yaşamını yitirenlerin kendileri veya yakınların başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir."

Kovid-19 sebebiyle meslek hastalığı veya vazife malullüğüne dair tüm iş ve işlemlerin ivedi şekilde yapılması için merkez ve taşra ilgili hizmet birimlerince gereken tüm tedbirlerin alınması istenen genelgede, başvuruların nasıl yapılacağına dair bilgilendirmenin İl Sağlık Müdürlüklerince üniversite ve özel dahil tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmesi gerektiği belirtildi.

Genelgede, Kovid-19 tanısını alıp rahatsızlanan veya yaşamını yitiren sağlık çalışanları "meslek hastalığı" veya "vazife malulllüğü" hükümleri kapsamına alınma ve ilgili mevzuat ile sağlanan haklardan yararlandırılma talebinde bulunmaları durumunda yapılacaklar sıralandı.

Başvuru için hazırlanan form ilgili birim amiri, sonrasında İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4(A) bendi kapsamında görev yapan memurlara dair onaylanmış başvurular, Sağlık Bakanlığı aracılıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek. 

Bu kapsam dışında değişik statülerdeki diğer çalışanlara dair onaylanmış başvurular ise İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne gönderilecek.

Üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların başvuruları üniversiteler tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına dair onaylanmış başvurular bu kurum ve kuruluşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurum il müdürlüklerine iletilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER