Anıtkabir gezisi yapıldı mı, yapılmadı mı?

Eğitim İş Sendikası Konya Şube Başkanı Özgür Genç'in iddiasına göre; 18 Nisan tarihinde Anıtkabir ve Etnoğrafya Müzesi gezisi o tarihten itibaren sürekli engellendi.

Anıtkabir gezisi yapıldı mı, yapılmadı mı?

Konya İli Selçuklu ilçesinde bulunan Mehmet İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir idareci, 4 öğretmen ve 90 öğrencisi ile 18 Nisan tarihinde Anıtkabir ve Etnoğrafya Müzesi gezisini yapmak istediler.

Eğitim İş Sendikası Konya Şube Başkanı Özgür Genç'in iddiasına göre; 18 Nisan tarihinde Anıtkabir ve Etnoğrafya Müzesi gezisi o tarihten itibaren sürekli engellendi. Ayrıca bir başka iddiaya göre de gezinin neden yapılamadığını BİMER'e soran bir veliye, gezi yapılmadığı halde yapıldığına dair bilgi verildi.

Konuyla ilgili olarak Eğitim İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç'in basın açıklaması:

SELÇUKLU İLÇESİNDE ANITKABİR GEZİSİ NEDEN ENGELLENİYOR?

Selçuklu ilçesinde bulunan Mehmet İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir idareci, 4 öğretmen ve 90 öğrencisi ile 18 Nisan tarihinde Anıtkabir ve Etnoğrafya Müzesi gezisini yapmak istediklerini gerekli evraklar ile birlikte Okul Müdürü Zeynettin Düzenli’ye iletmişlerdir.

Görevi kendisine gelen evrakları il dışı ve günü birlik bir gezi olması nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletmek olan Okul Müdürü Zeynettin Düzenli; gezinin gerçekleşmesi için çalışmak yerine, aksine içinde Atatürk olan, Anıtkabir olan geziyi engellemeyi kendisine görev bilmiştir.

Elbette biz Eğitim-İş camiası olarak bu tavrı çok yakinen bilmekte ve bu tavırla da mücadele etmeyi kendimize görev bilmekteyiz. Söz konusu okul müdürü bu geziyi engellemeyi, kendisini oraya müdür olarak atayan zihniyete yaranmak, layık olmak olarak görmekte ve ülkemizin kurucu Önderi Mustafa Atatürk’e gençliğin sevgisini ve ilgisini artıracak işleri engellemeyi görev bilmektedir.

Eğitim İş Konya Şubesi olarak konuyu öğrendikten sonra Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile yaptığımız görüşmede; Okul Müdürünün bu şekilde bir tasarrufu olamayacağını eksik evraklar var ise buna İlçe Milli Eğitim Kültür Bürosu tarafından tespit edilerek geziyi düzenleyen okul idarecisi ve öğretmenlere iletileceği ve gezinin yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar 18 Nisan tarihinde yapılması planlanan ve eksik evrak bahanesi ile 25 Nisan tarihinde onay verileceğini belirtmiş olmasına rağmen ne hikmetse gezi Mayıs ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde halen yapılamamıştır.

  1. çalıştığımız görüşmelerin engellenmesi ve geziyi bu eğitim öğretim yılı içersin de yapamayalım diye sürekli savsaklayan bir anlayışla yüz yüzeyiz. Buna bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de dahil olmuştur.

Anıtkabir’e ve Etnoğrafya Müzesine yapılmak istenen bu gezinin engellendiğini gören bir velinin Bimer’e (Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi) 7 Mayıs tarihinde yaptığı başvuruya Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gezinin 18 Nisan’da eksik evrak nedeniyle yapılamadığını ancak 25 Nisan’da yapıldığı cevabını vermiştir.

Atatürk’ten, cumhuriyetten bu kadar rahatsız olan bir okul müdürünü koruyor olmanın, onun, açıkca söylemek gerekirse dalaverelerine göz yummanın anlamı nedir? Bu okul müdürü arkadaşın keyfiyetinin ölçüsü nedir? Ve yok mudur? Kamu işi bu denli keyfi ve sorumsuz bir şekilde görülebilir mi? Geziyle ilgili soru sorana gezinin yapıldığı bilgisini vererek velileri, türlü desiselerle kandırmak neyin nesidir?

Eğitim İş Sendikası olarak Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’a soruyoruz;

  • Ülkemizin kurtarıcısı,Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e öğrencilerin gitmesini engelleyen ve öğrencilere sizi Anıtkabir’e göndermedim diyerek dalga geçen bu Atatürk düşmanı Okul Müdürü Zeynettin Düzenli’yi neden koruyorsunuz?
  • Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü tüm çabalarımıza rağmen görüşme isteğimizi reddederek bu okul müdürü ile aynı tutumumu takınmaktadır?
  • Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak vatandaşın bilgi edinmesi adına açılan Bimer’e ( Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi) GİDİLMEYEN BİR GEZİYİ GİDİLMİŞ GİBİ cevap vermek dolayısıyla yalan söylemek vatandaşı kandırmak doğru mudur?
  • Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar bir veliyi ve öğrencileri, gidilmeyen bir geziye gidilmiş gibi cevap vererek bulunduğu makamın bir eğitimcinin bulunması gereken bir makam olduğunun farkında mıdır?

Eğitim İş olarak tüm engellemelere ve yasaklamalara rağmen Anayasamızdan,Milli Eğitim Temel Kanunundan,Yönetmeliklerde ifade edildiği gibi,

I – Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmeye devam edeceğiz.Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Özgür Genç

Şube Başkanı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER