UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ GÖREVİN MALİ HAKLARINA NE ZAMAN HAK KAZANILIR?

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ GÖREVİN MALİ HAKLARINA NE ZAMAN HAK KAZANILIR?
Devlet memurları, unvan değişikliği veya görevde yükselme sınavları sonucunda başka kadrolara atandıkları durumlarda, yeni görevlerinin mali haklarını ne zamandan itibaren alacakları konusunda tereddüt yaşayabilmektedirler.
 
Unvan değişikliği veya görevde yükselme sonucu başka kadroya atananların, atamalarının aybaşından önce veya sonra yapıldığı durumlarda, yeni görevlerine ilişkin mali hakları hangi tarihten geçerli olarak alabileceklerini, mevzuatta yer alan bazı düzenlemelerden hareketle değerlendirmek mümkün olabilecektir.
 
 
 
Mevzuatta konuyla ilgili düzenlemeler
 
 a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
 
   -Görev ve unvan eşitliği gözetilmeksizin, memurların kazanılmış hak aylık dereceleriyle bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kadrolara naklen atanması mümkündür.
 
   -Aylık, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder.
 
   -Ek gösterge, belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece memurlara yapılacak ödemelerde esas alınır.
 
   -Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylığı alır.
 
   -Yürütülen görevin niteliğinde bir değişme olmadığında, memur derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren bu derecede hak edilen kademe aylığını alır.
 
 b) Zam ve Tazminatlara ilişkin kararnameye göre;
 
Vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödeme durumları hariç olmak üzere, zam ve tazminatların aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenir.
 
 c) 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine göre;
 
   -Üst veya alt derecelere atanan ya da görev değişikliği yapan memurların, atandıkları göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni derecelerinin aylığına hak kazanacak olmaları nedeniyle, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlar da buna göre ödenir.
 
   -657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre atananların aylık ve diğer haklarının, atandıkları yeni kadro derecelerine göre ve göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi nedeniyle, bu kadro derecelerine ait zam ve tazminatları da göreve başlama tarihinden itibaren ödenir.
 
Unvan değişikliği veya görevde yükselme sonucu atananların durumu
 
657 sayılı Kanun, Yan Ödeme Kararnamesi ve 160 no’lu Tebliğin yukarıda söz edilen hükümlerini memurunyeri.com olarak bir arada değerlendirdiğimizde, unvan değişikliği veya görevde yükselme sınavı sonucuna göre başka bir kadroya atanan Devlet memurlarının;
 
**Unvanları ve görevlerinin niteliği değişmiş olacağından, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren bu görevin mali haklarına hak kazanacakları,
 
**Yeni görevlerinin aylık mali hakları miktarının eski görevlerinin aylık mali hakları miktarından fazla olduğu hallerde, yeni görevlerine başladıkları tarihten geçerli olarak hesaplanacak farkı kıst maaş olarak alacakları
 
sonucuna ulaşılmaktadır.
Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2018, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2

banner1

banner7