BAKAN AVCI'DAN ĞRETMENLERE DERS

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlere uzaktan eğitim verdi.

BAKAN AVCI'DAN ĞRETMENLERE DERS
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl öğretmenler için düzenlediği 15 günlük eğitim, yararsız olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Bunun yerine bakanlık öğretmenlere kurum içi eğitimi internet üzerinden yayın yapan 'Eğitim Bilişim Ağı' üzerinden vermeye başladı.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, anketle belirlenen konularla ilgili bakanlığa bağlı öğretmenlere yaklaşık 45 dakika eğitim verdi. Avcı'nın verdiği uzaktan eğitim yaklaşık 28 bin erişim noktasından takip edildi. Alınan bilgilere göre de 48 bin öğretmen Avcı'yı takip etti.
Avcı'nın verdiği uzaktan eğitim, bilişim ağının internet sitesinde de kayıtlı bulunuyor. Dersi takip edemeyen öğretmenler, daha sonra bu videolar üzerinden eğitim alabilecek.


İŞTE BAKANIN AÇIKLAMALARI
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bilgi toplumunda
 öğretmenin temel rolünün, öğrenme ortamının merkezine öğrenciyi alarak bilgiye  nasıl ulaşılacağını, bundan nasıl yararlanılacağını uygun ortamlar hazırlayarak öğretmek olduğunu söyledi.
 Avcı, "İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Dönem Sonu Mesleki  Çalışmaları Kapsamında Uzaktan Eğitim Programı" çerçevesinde internet üzerinden  öğretmenlere seslendi.
 Hayatın her alanında yaşanan değişim ve dönüşümlerin eğitimi
 etkilediğini belirten Bakan Avcı, bu nedenle birçok ülkenin eğitim sistemlerini  yeniden kurguladığını bildirdi.
 Yaşanan değişimin öğrenme, bilgi, öğretmen ve öğrenci gibi birçok
 kavrama da yeni tanımlamalar getirdiğini ifade eden Avcı, "Büyük bir hızla  çoğalan bilgi karşısında her şeyi değil, hangi bilgiye ihtiyaç duyulduğunda buna  nerede, nasıl ulaşacağını bilen, seçici davranan insanlar yetiştirmemiz  gerekiyor" diye konuştu.
 "Eğitim anlayışımız eğitim kurumlarında, öğrencilerde gözlenen ilgi ve  yetenek farklılıklarına cevap veren, kendi içinde çeşitliliğe gidebilen esnek  programlar uygulanmasını gerektiriyor" diyen Avcı, eski sistemde öğretimin bir  dizi bilginin öğrenciye aktarılması ve bunların ezberlenmesi anlamına geldiğini  hatırlattı.
 Bugün ise bilgili olmanın, öğrenme kapasitesini geliştirmek, bilgiyi
 kullanabilmek, yeni beceriler kazanmak ve bunları sürekli bir davranışa  dönüştürmek anlayışına dönüştüğüne dikkati çeken Avcı, eğitim programlarında  yaptıkları son değişiklikle öğrencilere bu yeterlilikleri kazandırmayı  amaçladıklarını söyledi.
 -"Okul yöneticileri artık okul koordinatörü olmalı"-
 Okul yöneticilerine de seslenen Avcı, bilgi teknolojilerindeki
 değişimin onlara yönelik beklentileri de değiştirdiğine değindi. Okul
 yöneticilerinin artık okul koordinatörü olmaları ve daha fazla sorumluluk  almaları gerektiğini vurgulayan Avcı, okul yöneticilerinin değişimi  anlayabilmeleri gerektiğini belirtti.
 Okul yöneticilerinin, çalışanları motive etmesi ve onları yüksek
 performansa özendirmesinin önemine işaret eden Bakan Avcı, hiyerarşik karar alma  yerine fikir birliği oluşturmalarının gerektiğini söyledi. "Yöneticilik, otorite  ve güç kullanmaktan daha çok öz disiplinle çalışmayı ve sorumluluk üstlenmeyi  gerektirir" ifadesini kullanan Bakan Avcı, okul yöneticiliğini "zor ve karmaşık
 bir süreç" olarak değerlendirdi.  Konuşmasında öğretmenlere de seslenen Avcı, öğretmenlerin hızlanan  bilgi üretimi karşısında sürekli eskiyen bilgilerini yenilemesinin gerekliliğini
 vurguladı. Hangi bilgiye ihtiyaç duyulduğu ve bilgiye ulaşım becerisinin en çok  öğretmenler açısından önem taşıdığına vurgu yapan Avcı, şöyle konuştu:  "Hem bilginin eğitimsel değerinin farkında olmak hem de ona ulaşmada
 kendimizi olduğu kadar, öğrencilerimize ve çevremize de etkili bir rehberlik  yapmak durumundayız. Bunun için Bakanlık olarak, bize düşen sorumluluk da  öğretmenlerimizin, özellikle hizmet öncesi eğitim süreçlerinde bu özellikleri  kazanmış olarak yetiştirilmelerini sağlamak ve hizmet içinde bu yeterliliklerini  sürekli geliştirmelerini, iyileştirmelerini sağlayacak imkan ve fırsatları
 onların önüne koymak.
 Klasik sistem, öğretmeni temel bilgi kaynağı olarak görür. Öğretmen,  herşeyi değilse bile birçok şeyi herkesten daha iyi bilen kişiydi. Dolayısıyla bu  durumda büyük ölçüde anlatan ve aktaran konumundaydı. Bu eski sistemde öğrenci de
 sadece kendisine aktarılanı pasif bir biçimde alan, dolayısıyla girişimcilik  becerileri çok fazla gelişmeyen, kendi kendine öğrenme becerisini geliştiremeyen  ve yetenekleri doğrultusunda ilerleme imkanı bulamayan bir kimlik oluşturuyordu.
 Oysa bilgi toplumunda öğretmenin temel rolü, öğrenme ortamının merkezine  öğrenciyi alarak bilgiye nasıl ulaşılacağını, bundan nasıl yararlanılacağını  uygun ortamlar hazırlayarak öğretmektir. Bu öğrenci için de öğrenmeyi öğrenmek  anlamına gelir. Burada önemli olan öğretmenin öncelikle öğrencisini iyi tanıması,
 öğrencinin bireysel farklılıklarına uygun öğrenmeyi öğrenme ortamları kullanması,  öğrencinin öğrenmeyi öğrenme sürecini kolaylaştıracak önlemler geliştirmesi ve  onu yönlendirmesidir."
 -"Başarı için kalıcı çözüm, öğretmenlerin niteliklerinin artması"-
 Gerek ilk gerek ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme başarılarının
 ölçüldüğü ulusal ve uluslararası sınavlardaki sonuçların öğrencilerin başarı  düzeyinin düşüklüğünü ve okullar arasındaki başarı farklılıklarını ortaya  koyduğunu ifade eden Avcı, kalıcı çözüm yolunun öğretmenlerin niteliklerini  artırmasından geçtiğini vurguladı. Bakan Avcı, Bakanlıkça eğitimin kalitesini
 artırmaya yönelik yapılan çalışmalardan örnekler vererek, bu sürecin kesintisiz  devam ettiğini dile getirdi.
 Öğretmen sayısının 700 bini aştığına dikkati çekerek, her öğretmenin  her yıl mesleki gelişim ihtiyacı dikkate alındığında bunun bilindik yöntemlerle  sağlanmasının zaman ve maliyet açısından mümkün olmadığını ifade eden Avcı, bu
 süreçlerin ancak yeni teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilebildiğini anlattı.
 Bu çerçevede uzaktan eğitim yaklaşımının bütün dünyada yaygın olarak  kullanıldığını dile getiren Bakan Avcı, uzaktan eğitimin, etkinlik ve verimlilik  açısından zaman ve mekana bağlı kalınmaksızın takip ve değerlendirme unsurlarını
 da kapsayan bir sistem içinde uygulanması gerektiğini söyledi.
 "İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Dönem Sonu Mesleki  Çalışmaları Kapsamında Uzaktan Eğitim Programı" ile ilköğretim kademesinde  görevli 460 bin öğretmenin dönem başı ve dönem sonu mesleki çalışma süreleri  planlanarak, aynı program doğrultusunda mesleki gelişim eğitimi görmelerinin  amaçlandığını kaydeden Avcı, bu çerçevede konu başlıklarının öğretmenlerle
 yapılan anketler ve bunların sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç analizlerine göre  belirlendiğini, sunumların uzman öğretmenlerce yapılacağını vurguladı.  Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, programın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunmasını dileyerek sözlerini  tamamladı.


Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER