Bakan Selçuk: Artık Düşünme Aşamasını Geçtik, Eylem Aşamasındayız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk eğitim sisteminde geleceğe dair ortaya konulan umudun ve beklentinin farkında olduklarını belirterek, "Bu umut ve beklenti ben göreve geldiğimden beri vardı. Dolayısıyla bu hepimizin problemi. Eğitim bir millet ve ülke ödevidir. Hepimizin omuzlaması gereken bir konudur.

Bakan Selçuk: Artık Düşünme Aşamasını Geçtik, Eylem Aşamasındayız

Selçuk, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen, "Öğretmenler Günü Kutlaması" etkinliğine katıldı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güzide kurumlarından biri olan üniversiteye, yabancı dil eğitim konusunda ortak bazı projeleri yürütmek ve görüş alışverişinde bulunmak için geldiğini söyledi.

Önümüzdeki zamanda en çok önem verecekleri konulardan birinin yabancı dil eğitimi olduğunu aktaran Selçuk, "Bu, Türkiye'nin müzmin bir meselesi ve bu meselenin altından kalkacak bir birikimimiz olduğunun farkındayım. Sadece belirli kurum ve aktörlerin bir araya gelmesiyle oluşacak iş birliği, görüş alışveriş neticesinde mesafe alacağımızı düşünüyoruz. 

Esasen son zamanlarda "2023 Eğitim Vizyonu" ile Türkiye'nin, önümüzdeki senelerde özellikle ilk kırılım olarak 3 sene içerisinde; hangi ay, hangi sene, hangi iş ve işlemleri, ne şekilde yapacağına dair ortaya konulan doküman ve bu dokümanın ihtiva ettiği birtakım süreçler ve fonksiyonlar, aslında hedefler ve eylemlerle ortaya konulmuş durumdadır.

Eğitimin eş güdümlü ve eş zamanlı olarak ele alınması zaruretidir

Şimdiden sonra bunun takibiyle ilgili bütün ekip olarak ellerinden gelen çabayı yürütmekle meşgul olduklarını söyleyen Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

Bu çalışmanın temelinde yatan bir kaç tane argüman var. Kısaca bunları paylaşmak isterim. Birincisi, bir eğitim sisteminden eğer söz ediliyorsa, bunun felsefesi bir zemini olmalı. 

Çünkü eğitim insanla ilgili bir kurum ve bu kurumun mesajı insana ise, insandan ne anladığımız konusunda açık, sarih bir görüş ortaya koymak zorundayız. İnsan yetiştiren kuruluşların, insan görüşünün ne olduğunu ontolojik ve epistemolojik olarak belirlemesi kaçınılmazdır. 

Olanaklar çerçevesinde, eğer biz felsefi zemini kurmazsak, zemin olmadığında üzerinde şekil yapma olasılığımız söz konusu olmayacaktır. Eğitim sisteminin bu felsefi açılımının ortaya koyduktan sonra yapılması gereken bir başka şey, bir sistem yaklaşımı içerisinde eğitim kurumunu ele almaktır. 

Sistem yaklaşımın ifade etmeye çalışırken kastettiğimiz şey, aslında sistemle eğitimin alt sisteminin birlikte eş güdümlü ve eş zamanlı olarak ele alınması zaruretidir. 

Eğer biz eğitimin bütün alt sistemlerini bir matris düzeni içerisinde birlikte eş zamanlı olarak değerlendirmezsek o zaman eğitim sistemiyle ilgili oynadığımız her alan, başka sorunlara yol açacaktır. 

2023 Eğitim Vizyonu dokümanın en önemli argümanlarından bir tanesi, bunun bir sistem ve alt sistemlerinin birlikte dönüştürülmesi sürecini ortaya koymasıdır.

Okullarımız arasındaki imkan ve başarı farklılıkları oldukça yüksek

Selçuk, konunun bir başka argümanın veriye dayalı yönetim kısmı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

Veriye dayalı yönetim, elbette politika üretirken, ihtiyacımız olan ilk aletlerden bir tanesidir. Eğer veriye dayalı yönetimi, bir yönetim yaklaşımı olarak ele alırsak, eğitimle ilgili alacağımız her kararın bir karar destek sistemine dayalı olarak çerçevelenmesinin ne kadar değerli olduğunu anlamak mümkün olacaktır. 

Bu bağlamda öğrenme analitiği dediğimiz bir metodolojiyle bütün öğrenme süreçlerinin işlevleriyle beraber yapılandırılmasının ortaya koymaya çalışan bir başka açısı da var. 

2023 Vizyon dokümanının bir başka argüman temeli ise sistemin bütününe dair öğretmen yetiştirmeyi de aynı anda ele almak ve sistemin bütün süreçlerini okul bazlı ele almaktır. 

Okul, bazlı ele almamızın temel sebebi, toplumda aile nasıl bir birimse, eğitimde de okul bir birimdir. Okulun bir sistematik olarak dönüştürülmesi mümkün olduğunda, okulların gelişim modelini izlemek ve günlük olarak her bir okulun belirli parametrelerle değerlendirmesini sağlamak mümkündür. 

Türkiye'de önümüzdeki bir kaç ay içerisinde bütün okullarımızın 20-30 parametre üzerinden somut olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi ve her bir okulun gereksinimini okula özgü olarak çerçevelenmesi ve buna dair bazı pozitif ayrımcılıkla belli okulların öncelikle desteklenmesi hedefleniyor. 

Çünkü okullarımız arasındaki imkan ve başarı farklılıkları çok yüksek. Bu farklılıkları kapatmadan yolumuza devam ettiğimizde sınav baskısından kurtulmak gibi bir çıkışımızın olmayacağı da aşikardır. 

Artık düşünme aşamasını geçtik, eylem aşamasındayız

Bu konuyu ele alırken Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu bir çerçeveden de bahsetmek istediğini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

Bu çerçeve, artık niteliksel olarak bir şeylerin yapılma zamanının gerekliliğini söyleyen bir çerçeve. Şimdiye kadar eğitim sisteminin dijital, fiziksel ve insan kaynağına, öğretmen, derslik sayısı vesaire gibi alt yapıya dair çok büyük mesafelerin alındığına dair herkes kanıta dayalı olarak şahidi. 

Bundan sonrasında ise bu alt yapının üzerine bir üst yapı inşa etmek, nitelik ve kalite temelli bir yaklaşımla eğitim sistemi seneler içerisinde nasıl ilerleme sağlayabilir? Bu sorunsalın cevabı üzerinde düşünüyoruz ama artık düşünme aşamasını geçtik, eylem aşamasındayız.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin yabancı dil konusunda büyük bir birikimi olduğunu ve yeni uygulamalarla çok kısa ve orta vadede büyük mesafe alınacağına inandığını sözlerine ekledi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER