KDK üniversitede yapılan müfredat değişikliği sonucunda mağdur olan öğrencileri haklı buldu

Şikayet başvurularını haklı bulan KDK, oluşabilecek tüm mağduriyetlerin giderilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı gönderdi.

KDK üniversitede yapılan müfredat değişikliği sonucunda mağdur olan öğrencileri haklı buldu

İstanbul Üniversitesinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde yapılan müfredat değişikliği sonucunda mağdur olan çok sayıda öğrenci, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. Şikayet başvurularını haklı bulan KDK, oluşabilecek tüm mağduriyetlerin giderilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı gönderdi.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler, alınan senato kararıyla İstanbul Üniversitesinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ne devredildiklerini, 2017 yılında alınan bir senato kararı ile programlara yeni dersler eklendiğini ve mezun olma kredi koşulunun 164 olarak belirlendiğini bildirdi. Başvurucular, 2016-2017 bahar döneminde ve sonrasında pek çok kişinin zorunlu dersleri vermek kaydıyla 164 krediyi tamamlamadan mezun edildiklerini, alınan karardan sonra yapılan müfredat dönüşümü ile muaf tutulan dersler yerine çeşitli zorunlu dersler getirildiğini, bunun pek çok kişi, özellikle de programlara 2012 ve öncesi kayıtlı öğrenciler bakımından üstten de ders alamamış olmaları nedeniyle ayrıca tek ders ve üç ders sınavına giremiyor olmaları nedeniyle dönem uzamasına neden olduğunu belirtti. Kendileriyle aynı şartları taşımalarına rağmen pek çok öğrencinin 164 krediyi tutturmadan ve yeni eklenen dersleri almadan mezun olduğunu ancak kendilerinin mezun olamadıklarını ifade eden başvurucular, müfredat değişikliğinden sonra getirilen zorunlu derslerin iptal edilmesi ve bu sebeple dönem uzatarak mezun olamayan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, bu kapsamda söz konusu senato kararının gözden geçirilerek mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. 
Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, idarenin senato kararıyla almış olduğu müfredat değişikliğini bazı öğrencilerin mağduriyetini gidermek adına yaptığını iddia ettiğini ancak mezun olmayı kolaylaştırıcı işlemlerin öğrenciler arasında eşitliksiz bir durum oluşturduğunu, bazı öğrencilerin MF (muaf) dersleri kredi olarak transkriptine işlenirken, bazı öğrencilerin transkriptine işlenmeyerek ve kendilerine müfredat değişikliği sonrası yeni dersler eklenerek çok çeşitli mağduriyetlere neden olmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna ulaştı. Şikayet başvurularını haklı bulan KDK, idarenin mezun olmayı kolaylaştırıcı işlemleri ve eylemleri eşitlikçi bir yaklaşımla tüm öğrencilere sirayet ettirerek müfredat değişikliği sonrası her bölüm bazında en düşük krediden mezun ettiği öğrencinin kredisini baz alarak diğer öğrencileri de mezun etmek için gereken önlemleri alması, idarenin müfredat değişikliği sürecini iyi yönetememesi sebebiyle uygulamada ortaya çıkan tüm sorunları öğrenci lehine yorumlayarak mevcut ve bundan sonra oluşabilecek tüm mağduriyetleri gidermesi yönünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018, 14:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER