MEB'den Seçmeli Ders Yazısı

Okullara gönderilen yazıda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi istendi.

MEB'den Seçmeli Ders Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin hükümler; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 tarihli ve 56, 57, 59, 60 sayılı Kararları eki açıklamalarda yer almaktadır. Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında okunacak seçmeli derslerin belirlenmesiyle ilgili olarak;

1- Okul yönetimince; okulun fiziki imkanları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi ve eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun; öğrencilerimizi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak seçmeli dersler belirlenecektir. Seçilecek bu dersler 08 Şubat 2019 Cuma günü e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecektir.

2- Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir.

3- Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde okul müdürlüklerince öğrencilere ve velilere duyurulacak; sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

4- Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.

5- Derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre, haftalık kaç saat ve kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ile Talim ve Terbiye Kurulunun 19/02/2018 tarihli ve 56, 57, 59, 60 sayılı Kararları ve eki haftalık ders çizelgeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

6- Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecektir.

7- 9 uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin iş ve işlemler yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftası içerisinde yapılacaktır.

8- En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders/derslerin öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile ders yılı sonuna kadar bu derslerin öğretimine devam edilecektir.

9- Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebileceklerdir. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esas alınacaktır.

10- Ders seçim süreci tamamlandıktan sonra ders kitaplarına yönelik iş ve işlemler Ocak 2019 tarihli ve 2736 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları" konulu 14.01.2019 tarihli ve 76198665-825.03.01-E.937919 sayılı yazı kapsamında yürütülerek gerekli tedbirler alınacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER