MEB'DE ÖĞRENCİ NAKİL KAOSU

MEB'DE ÖĞRENCİ NAKİL KAOSU
Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci nakilleri yapılırken daha önceki yıllarda iki şart gerekliydi;
Okulda çık kontenjan olması ve öğrencinin okulun yerleştirmeye esas taban puanı üzerinde puan alması.
2014 yılında yapılan değişiklikle taban puan şartı kaldırıldı. Açık kontenjan olması durumunda öğrenci puanına bakılmaksızın kontenjan varsa okula nakil isteyebiliyor ve nakiller puan üstülüğüne göre yapılıyor.
 
Hem taban puanın kaldırılması hem de nakillerin yıl boyunca yapılması yönündeki uygulama yüksek  puanla öğrenci alan anadolu liselerine çok düşük puanla öğrencilerin girmesine neden oldu.
 
Yönetmeliğin 38. Maddesindeki taban puan uygulamasının kaldırıldığı yeni düzenlemenin yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı imzalı bir yazıyla yargı kararının gereğinin uygulanması ve öğrenci nakillerinin eski düzene göre yapılması yönünde emir verildi.
Peki yıl içinde nakil yapan binlerce öğrencinin durumu ne olacak? Eğer taban puan uygulamasının kaldırılması hukuksuz ise o zaman yıl içinde bu şartı taşımadan yapılan nakillerin tamamı hukuksuz ve bunların da iptali gerektirir ki bu bir kaosa neden olur.
Daha önceki uygulamada bir yanda yüksek puanla öğrenci alan okullarda boş kontenjanlar kalıyorken diğer yanda öğrenciler bazı okullara yığılıyordu. Bakanlık yaptığı değişiklikle bunun önüne geçmeye çalışmıştı ve bu açıdan amacına ulaşmıştı. Ancak çok düşük puanla yüksek puanla öğrenci alan okullara nakil yapan öğrencilerin eğitim başarıları açısından nasıl sonuç doğuracağı değerlendirilmemişti. Bu öğrencilerin sınıf takrarı yaparak öğrenim hayatlarının bitmesi muhtemeldir. 

         Bakanlığa tavsiyem: Öğrnecinin başarılı olabiliceği okullara nakil yapabilmesi açısından, taban puana göre belirli oranda (% 10 veya % 20'si kadar) düşük puanı olanlara nakil hakkı verilmesi uygun olur. Örneğin; Bakanlık bunu % 10 olarak belirlerse, 480 taban puanı olan bir Anadolu Lisesine kontenjan açık olması durumunda  nakil için müracaat edecek öğrencinin en düşük  432 puanı olması gerekir. Bu durumda hem okullar boş kalmaz hemde akademik başarızlığın önüne geçilmiş olur.  

Doğan CEYLAN
Yönetim Bilimi Uzmanı

 
Danıştay Tarafından Yürütmesi Durdurulan, Otaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38. Maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi şöyle;
 
Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme
MADDE 38- (1) (Değişik:RG-13/9/2014-29118)  a) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması hâlinde puan üstünlüğüne göre yapılır.
 
Bakanlığın yazısı aşağıdadır:
Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER