YÖK Duyurdu: Hangi Durumda ALES ve Yabancı Dil Şartı Aranmayacak?

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalara dair yönetmelik 703 saylı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştı. Bu nedenle kadrolara atama yapılamıyordu. YÖK bu konuya dair yaptığı çalışmayı tamamladı ve yayınlanması için yetkili makama sundu.

YÖK Duyurdu: Hangi Durumda ALES ve Yabancı Dil Şartı Aranmayacak?

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA

9/7/2018 tarihli ve 30473 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10 uncu maddesiyle, Yönetmeliğin dayanaklarından biri olan 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle dayanak maddesinde ve bu kanuna atıf yapılan maddelerde değişiklik yapılması gereği hasıl olmuştur.

Yapılan yeni düzenlemeyle, uzun seneler endüstri tarafından akademiden talep edilen hususlar da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan istihdam edilmesine de imkân tanınmıştır. 

Bu haliyle yönetmeliğin, nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlere önem veren özelliğinin yanı sıra beceriye dayalı alanlar başta olmak üzere bazı özellikli alanlarda uzmanlığı öne çıkaran ve bu alanlarda yetkin insanların akademiye katkı sağlamasına imkân tanıyan bir özelliği de bulunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarını, 15/7/2018 tarihli 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilan etmelerini sağlayacak ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atanacakların asgari niteliklerini arayacak hükümlerin Yönetmelikte yer alması için yeni bir yönetmelik hazırlanmıştır.

Bugün itibariyle konuya dair çalışma tamamlanmış olup yayınlanması için yetkili makama sunulmuştur. 

YÖK, yükseköğretim sistemimizin kalite odaklı gelişimine yönelik çalışmalarına bundan sonra da devam edecek; yetki devri süreçlerini de hızlandıracak ve politika yapan bir kurum olma özelliğini öne çıkarmaya çalışacaktır.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER