İNTERNETE YASAK MI GETİRİLİYOR?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AYM'den dönen içinde internet yasağının da olduğu torba kanun teklifinde çeşitli gerekçelerle internet erişimi engellenebilecek.

İNTERNETE YASAK MI GETİRİLİYOR?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kamu düzeni ve milli güvenlik gerekçesiyle internet yasağının içinde olduğu torba kanun teklifini görüşüyor. İnternetle ilgili bu üçüncü düzenleme daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Anayasa Mahkemesi’nden dönmüştü.
 
Teklifin 17. Maddesi internet yasaklarını öngörüyor. Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden biri halinde Başbakanlığın talebiyle karar alınacak.
 
Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili ise bakanlıkların talebi yeterli olacak. Karar, TİB tarafından derhal erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek.
 
İçerik çıkartılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesinden itibaren 4 saat içinde yerine getirilecek. İçerikler çıkarılıncaya kadar erişimin engellenmesi tedbirine devam edilecek. 24 saat içerisinde Mahkemeye müracaat ederek 48 saat içerisinde karar verilmesini bekleyecek.
 
Kuşoğlu: Yüksek mahkemenin iptal gerekçesi dikkate alınmamış
 
CHP’nin Bütçe komisyonu Üyesi  ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi hiç dikkate alınmadan bir düzenleme yapıldığına dikkat çekti.
 
“Yeni düzenleme tam bir hukuk garabeti niteliğinde; özgürlüklerle ilgili önce yasak getiriyor sonra mahkeme kararı alınmasını hükme bağlıyor” diyen Kuşoğlu, “Başbakanlık keyfi olarak, Bakanlıklar ise Kamu Güvenliği ve Milli Güvenlik gerekçeleri ile internete yasak getirebilecek” değerlendirmesini yaptı.
 
Tartışmalı madde
 
Teklif ile; 1606 sayılı Kanun kapsamına giren bazı dernek ve kurumların Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hususuna açıklık getirilmesi, Türk Kızılayı'nın yurt içinde ve yurt dışında yardım operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerde bağışlarla finanse edilen ve sadece yardıma konu olan mal ve hizmet alımlarında KDV istisnası getirilmesi, kamu taşınmazları üzerinde Türk Kızılay Derneği, Türk Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları veya kullanma izinleri ya da kiralama işlemlerinin talep halinde hasılat payı alınmaksızın adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülebilmesi, Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmeler adına maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh ve tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile bu vergiler ve geçici vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi, Bozkır Barajının yapımından etkilenen ailelerin nakillerinin, hak sahipliğinin ve borçlandırılmalarının belirlenmesi maksadıyla yeni bir düzenleme yapılması, internet ortamında yaşam hakkı ile kişinin can ve mal güvenliği, milli güvenlik ve kamu düzeni ile genel sağlık açısından tehlike oluşturan, suç işlenmesine sebebiyet vererek vatandaşların hak ve özgürlüklerini tehlikeye atan yayınlara karşı kural olarak hâkim kararıyla içerik çıkarma ve/veya erişim engelleme tedbirinin uygulanabilmesine imkan sağlanması, içeriklerin ivedilikle çıkarılması ve/veya engellenmesi gereken durumlarda Başbakanlığın veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına önlem alabilme yetkisinin verilmesi öngörülmüştür.
 
T24
Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER