MAHKEMEDEN O İLDEKİ TÜM OKUL MÜDÜRLERİNİ İLGİLENDİREN KARAR

Balıkesir İdare Mahkemesi, Yönetici Değerlendirme Formu uyarınca yapılan değerlendirmede 74.52 puan aldığı için başarısız sayılarak görevinden uzaklaştırılan okul müdürü Enver Özcan’ın açtığı davayı karara bağladı. Yapılan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kararını veren mahkeme, iptal kararının herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

MAHKEMEDEN O İLDEKİ TÜM OKUL MÜDÜRLERİNİ İLGİLENDİREN KARAR
 
KESK’e bağlı Eğitim-Sen Üyesi olan Bigadiç Dörtyol İlkokulu Müdürü Enver Özcan, ülke genelinde tartışmalara yol açan değerlendirmeler sonucu, dört yılın ardından müdürlük görevini bırakmak zorunda kaldı. Sendika avukatları aracılığıyla İdare Mahkemesi’nde dava açan Özcan, duruşmada soyut nedenlerle kendisine özellikle düşük puanlar verildiğini öne sürdü. İşlemi uygulayan ve davalık olan Valilik ve Bigadiç Kaymakamlığı avukatları ise davacının müdürlük görevinin 2013-2014 eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erdiğini savunarak 75 puan alamadığı için müdür olamadığını ileri sürdü.

KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE
 
Davayı oybirliğiyle karara bağlayan mahkeme "Davacı ile en az 6 ayı kapsayan asgari çalışma süresi belirlenmemiş ilçe milli eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu kişilerce 75 puanın altında takdir edilerek başarısız sayılmasına ve müdürlük görevinin uzatılmamasına yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" dedi. Mahkeme iptal kararının davacının yöneticilik yaptığı eğitim kurumuna yeniden atanmasını gerektirmeyeceği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 18 Şubat 2015 tarihli kararı uyarınca tesis edeceği genel düzenleyici işleme dayalı olarak davalı idarece davacının durumunun yeniden değerlendirileceğini bildirdi.
 
 
Valiliğin karara tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebileceği belirtilirken şu ifadelere de yer verildi:
"İptal kararları herkes bakımından geçerlidir. Aynı idari işlemin iptali amacıyla başkalarının da iptal davası açmasına gerek bulunmamaktadır. İptal kararı, davacının yanı sıra iptal olunan idari işlemin etkide bulunduğu diğer kimseler hakkında da hüküm ifade etmektedir. Danıştay, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre, idare gecikmeksizin işlem tesisi etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Kararların uygulanmaması halinde yapılabilecek yasal işlemler 2577 sayılı maddenin diğer bentlerinde yer almıştır. Bu kararın uygulanıp uygulanmaması konusunda idare her hangi bir takdir yetkisine sahip değildir. Bu kararların doğruluğunu tartışma yetkisine de sahip değildir" dedi.
 
İdare Mahkemesi’nin okul müdürleriyle ilgili verdiği iptal kararının ardından açıklama yapan Eğitim- Sen Balıkesir Şube Sekreteri Özgür Sarıbülbül, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğin, mahkemenin kararını uygulamak zorunda olduğuna dikkati çekti. Sarıbülbül, "Anayasa Mahkemesi müdür atamalarını iptal etti. Bundan sonra bu atamaları valilerin de yapamayacağını karara bağladı. Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar ise geçmişi de kapsıyor. Buna göre görevden alınan müdür ve müdür yardımcılarının göreve iade edilmeleri gerekiyor. Hukuka inanan, haksızlıkla mücadele eden, baskılara boyun eğmeyen, koltuk için ilkelerinden ödün vermeyen, sendikalarını menfaat için değiştirmeme erdemini gösteren tüm okul müdürü arkadaşlarımızın adalete olan güvenini tazeleyen bu karar bayramı bayram havasında geçirmelerini sağlayacaktır " dedi. Sarıbülbül, bu kararın Balıkesir’de 248 okul müdürü ve 244 müdür yardımcısını direkt olarak ilgilendirdiğini vurguladı.
Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER