MEMUR SEN İN TALEPLERİ

MEMUR SEN İN TALEPLERİ
İşte Memur-Sen Talepleri
 
Memur-Sen’in “2016-2017 Toplu Sözleşme Talepleri” Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memur-Sen 81 İl Temsilcisinin katılımıyla Genel Merkezde yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu. Basın açıklaması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açıklamanın ardından kortej halinde Memur-Sen Genel Merkezi’nden Devlet Personel Başkanlığı’na yürünerek, talepler buraya teslim edildi. Talepler teslim edilirken 81 ilden gelen Memur-Sen Temsilcileriyle de Devlet Personel Başkanlığı önünde açıklama yapıldı.
 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından Devlet Personel Başkanlığı'na teslim edilen talepler şu başlıklardan oluştu.
Memur-Sen, başta üyelerinin istekleri ve kamu görevlilerinin beklentileri olmak üzere enflasyon hedefleri ile gerçekleşme oranları arasındaki sapma rakamlarını,  orta vadeli mali plan ve programlarındaki sayıları, büyüme oranlarını, ithalat ve ihracat rakamlarını, Merkez Bankası ve Hazine verilerini dikkate alarak teşkilatından gelen mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin talepleri yapmış olduğu teknik ve istişari nitelikteki toplantılarla teklif haline çevirmiştir. Bu çalışmalar sonucu oluşan kamu görevlilerine yönelik 3. Dönem toplu sözleşmesine yönelik teklifler 26.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen 22. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında 81 ilden gelen Memur-Sen İl Temsilcileri ile bir kez daha değerlendirilerek son halini almıştır. 
Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarını geliştirmeyi maharet haline getirmiş olan Memur-Sen’in ve hizmet kollarının tamamında yetkili olan bağlı sendikalarının toplu sözleşme masasında esas alınacak teklifleri, toplu sözleşme masasında sadece görüntü oluşturmak için birer temsilci ile orada olan diğer konfederasyonların kamuoyunu meşgul etmekten başka bir anlamı olmayan talepleri yanında daha gerçekçi ve makul olarak Devlet Personel Başkanlığına sunulmuştur.  
Bu çerçevede Konfederasyonumuzun 3. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinin temelini oluşturan maaş ve ücret artışına ilişkin oran ve rakamlar çerçevesinde; 
          1 Temmuz 2015 itibariyle 1.974,00 TL olan 15/1 deki hizmetli (en düşük devlet memuru maaşı olarak belirlenen) maaşının, 
           1 Ocak 2016 itibariyle %19,34 zam yapılmak suretiyle 2.356,00 TL, 
           1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle 2.732,00 TL olmasını teklif ediyoruz. Bunun anlamı 2016 yılı için yıllık %28,89 zam yapılmasıdır ( Refah payına esas ekonomik büyüme rakamları 2015 yılı için %2 istenmiştir, 2016 yılı refah payı dikkate alınmamıştır) . 
           Toplu sözleşmenin ikinci yılı içinde %7 + %7, 100 TL taban aylık zammı, refah payı ve enflasyon farkı zamları da ayrıca döneminde maaşlara yansıtılması istenmiştir. 
 
Kadroya Geçiş: 4/B ve diğer sözleşmeli personel, 4/C’li personel, Kuruluş kanunlarına göre istihdam edilen personel, KİT sözleşmeli personel ve Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan yüksek öğrenimli personel istekleri halinde kadroya geçirilir. 
Yüzdelik Zam (Aylık Katsayısı Artışı) : 
2016 yılında % 16.64 (altı aylık dönemler halinde % 8 + % 8)
2017 yılında % 14.49 (altı aylık dönemler halinde % 7 + % 7) olarak artırılır. 
Taban Aylık Zammı: 
1.300,54 TL olan taban aylığına 2016 yılında 150 TL, 2017 yılında 100 TL zam yapılır. 
Refah Payı Zammı: 
1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 2015 yılında gerçekleşen ekonomik büyümenin %50 si oranında aylık katsayında artış yapılır. 3. Dönem Toplu Sözleşme döneminde, üç aylık ekonomik büyüme oranlarının açıklandığı ayı takip eden ay kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılmak kaydıyla, üç aylık ekonomik büyüme oranında aylık katsayısında artış yapılır.
Toplu Sözleşme İkramiyesi: 
60 TL olan Toplu Sözleşme İkramiyesi 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2017 Döneminde; 
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’nde temsilcisi bulunan sendikalara üye olan kamu görevlilerine %100 artırımlı (120 TL), 
Diğer sendikalara üye olan kamu görevlilerine %50 artırımlı ( 90 TL) ödenir. 
Enflasyon Farkı: 
6 Aylık dönemler için yapılan oransal (yüzdelik) zammın, söz konusu dönem içerisinde enflasyon oranının altında kalması halinde maaş ve ücretlere; enflasyon oranının artış oranını aştığı ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar zam yapılır.
Yan Ödeme Katsayısı Artışı: 
Yan Ödeme Katsayısı ve Yan Ödeme Gösterge Rakamlarına 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren % 50 zam yapılır. Bu sayıya 6 aylık dönemlerde yapılacak yüzdelik zamlar yansıtılır. 
Kıdem Aylığı Artışı: 
20 olan Kıdem aylığı gösterge rakamı; 5 katı oranında artırılarak 100 e yükseltilir. (Bir yıllık kıdem aylığı 1,66 TL iken 8,30 TL ye çıkacak – oransal zam hariç). Kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlaması uygulanmaz. 
Aile (Eş ve Çocuk) Yardımı: 
Aile yardımı kapsamındaki;
Eş yardımı 177,30 TL’den 01.01.2016 tarihinde 275 TL ’ye 
Çocuk Yardımı 20,77 TL’den 01.01.2016 tarihinde (her çocuk için eşit ödenmek kaydıyla) 75 TL ye yükseltilir.(Aile yardımı ödeneğinden kamu görevlilerinin emeklileri de yararlandırılır.) 
Doğum Yardımı:
 633 sayılı KHK’nın ek 4 üncü maddesinde belirtilen tutar yanında kamu görevlilerine 10.000 gösterge rakamı üzerinden 830,84 TL olarak ödenir. Çoğul gebelik halinde, çocuk başına doğum yardımı ödenir. Doğum yardımı ödeneğinden kamu görevlilerinin emeklileri de yararlandırılır.  
Ölüm Yardımı: 
Memurun kendisi için (1 Ocak 2016 itibariyle 1.578 TL olan tutar) En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’nın 4 katı (3.157,20 TL), Memurun eş ve çocukları için (789 TL olan tutar)  En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’nın 2 katı (1.578,60 TL) olarak ödenir. Ölüm yardımı ödeneğinden, kamu görevlilerinin emeklileri de yararlandırılır.
Kreş Yardımı:
 Kreş hizmeti sunulması ve ücretsiz olması esastır. Kreş hizmetinin sunulamadığı işyerlerinde görev yapanlara; Büyük şehir kapsamındaki illerde 300-TL, diğer illerde 250-TL kreş yardımı ödeneği aylıklarıyla birlikte ödenir.
Evlenme Yardımı: 
Kamu görevlilerinin kendisine en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı (3.946,50 TL), Çocuklarının evlilikleri halinde; en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı (1.578,60 TL) tutarında evlenme yardımı ödeneği ödenir.
Ulaşım Yardımı: 
İşe geliş ve gidişlerinin merkez ve taşra teşkilatı ayırımı yapılmaksızın servis hizmetiyle sağlanması esastır. Servis hizmeti sunulamayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine, (fazla çalışma kapsamında görev yapılan günler dahil) fiilen görev yaptıkları her gün için 5 TL ulaşım yardımı ödenir.
Yemek Yardımı: 
Kamu kurum ve kuruluşlarında yemek servisi hizmeti sunulması esastır. Yemek hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine aylıklarıyla birlikte, görev başında geçirdikleri her öğün için 6 TL olmak üzere maaşlarıyla birlikte yemek yardımı ödeneği ödenir.
Giyecek Yardımı: 
Makam ve görev tazminatı olanlar hariç olmak üzere bütün kamu görevlilerine; 2016 yılı için, 125 TL, 2017 yılı için, 150 TL nakdi giyecek yardımı yapılır. Giyecek Yardımından istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlileri yararlandırılır. 
Vergi Kaybı Telafisi: 
Kamu görevlilerinin 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2017 dönemi içinde 2016 ve 2017 yıllarında yıl boyunca gelir vergisi oranı %15’tir.  Gelir vergisinin %15 oranı üzerinden kesintisi yapılması gereken durumlarda %15’i aşan kısım ilgili kamu kurumu/kuruluşu tarafından karşılanır. 
Fazla Çalışma: 
Büyük şehir kapsamındaki illerde ve nüfusu 50 bini geçen il ve ilçelerde, en düşük fazla çalışma ücreti saat başı 2,50-TL olarak uygulanır. 2015 yılı Bütçe Kanunu K Cetveli’nin III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ başlıklı bölümünün (A) başlıklı kısmının 1 inci, 2 nci ve 3 fıkralarında belirtilen fazla çalışma saat ücretine ilişkin diğer tutarlar  %50 oranında artırılır. Fazla çalışma saat ücreti; hafta sonları ve resmi tatillerde 4 katı olarak ödenir.
Dini Bayram İkramiyesi: 
Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen maaşlarıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı (1.578,60 TL) tutarında bayram ikramiyesi ödenir
Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER