Memurların 2012 Yemek Ücretleri

Memurların 2012 Yemek Ücretleri

Memurların 2012 Yemek Ücretleri
12 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) (Yemek ücretleri)

13 Ocak 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 28172

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2011-14/1/2012 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 11/1/2011 tarihli ve 27812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) Sıra No’lu 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenmişti. Bu bedellerin yerine 2012 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.

Memurlardan; 15/1/2012 tarihinden 14/1/2013 tarihine kadar
1) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 0,90 TL
2) 1100’e kadar (1100 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1, 50 TL
3) 2200’e kadar (2200 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1, 82 TL
4) 3600’e kadar (3600 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2, 34 TL
5) 4800’e kadar (4800 dahil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3, 07 TL
6) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3, 40 TL
Sözleşmeli personelden; 15/1/2012 tarihinden 14/1/2013 tarihine kadar
1) Aylık brüt sözleşme ücretleri 1.735 TL kadar (1.735 TL dahil ) olanlardan 1, 07 TL
2) Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.025 TL kadar (3.025 TL dahil ) olanlardan 1, 82 TL
3) Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.230 TL kadar (4.230 TL dahil ) olanlardan 3, 24 TL
4) Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.230 TL üzerinde olanlardan 4, 08 TL
2- Bu uygulamaya 15/1/2012 tarihinde başlanacaktır.
3- Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha 
iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.
4- Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.
Tebliğ olunur.
 
Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER