TİKA sözleşmeli personel alacak

2018 yılı için de Başkanlığımızca 10 yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli uzman istihdam edilecektir...

TİKA sözleşmeli personel alacak

TİKA SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Başkanlığımız 58 ülkede 60 Program Koordinasyon Ofisi ile kalkınma işbirliği alanında ülkemizin küresel yönelimler kazanan dış politikasının etkin bir uygulayıcısı olarak sahip olduğu insan kaynağını her yıl genişletmek ihtiyacı duymaktadır. Başkanlığımızın spesifik uzmanlık ve tecrübe gerektiren sözleşmeli personel pozisyonu ana istihdam biçimlerinden biridir. TİKA’nın ülkemizin değerlerini ve tecrübesini dünya ile paylaşma misyonunu benimsemiş uzmanlarımızın uluslararası bir vizyona sahip, farklı kültürlerle temasa, gelişmeye-öğrenmeye açık, zor yaşam koşullarında da etkili/verimli bir şekilde üretimde bulunabilecek sabırlı, kararlı, insani değerleri içselleştirmiş ve ahlaki olgunluğa sahip olması bizim için önem taşımaktadır.

2018 yılı için de Başkanlığımızca 10 yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli uzman istihdam edilecektir. Müracaatlar 18/06/2018 tarihinde başlayacak olup, 22/06/2018 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmalarından sonra mülakata çağrılacak olan adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek uzmanlarımızın birçoğu sahada ya da saha ile yakın temas halinde çalışacak olmasından dolayı iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda tüm gruplar için İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2016, 2017 veya 2018 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları açıklanan Yabancı Dil Sınavı’ndan 1. ve 3. gruptan başvuran adaylar için (C) seviyesinde; 2. ve 4. gruptan başvuran adaylar için (B) seviyesinde puan almış olmak veya Yükseköğretim

Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil puanı belgesine sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. (1. ve 3. gruplar için 70 puan; 2. ve 4. gruplar için 80 puan) Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz. (İspanyolca ve Portekizce dilleri için Başkanlığımızca sınav yapılmayacaktır. Portekizce için ülkemiz ilgili kurumlarından denkliği olan, Portekizce olarak en az 3 yıl eğitim veren lise veya lisans diploması sahibi olan adaylar bu dili biliyor sayılacaktır.)

2. Adayların proje yönetimi konusunda deneyimli olması ve bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanması beklenmektedir. 

3. Adayların seyahat engelinin bulunmaması gerekmektedir. Uzun ya da kısa süreli görevlendirmelere her zaman hazır bulunmaları beklenmektedir.

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

5. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)

6. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER